Stäng

Detaljplanering

Foto: Astrakan Images/Scandinav

Kontakt

Strategisk planeringsenhet
040-626 80 00
strategiskplanering@svedala.se

En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas, hur nya och befintliga områden och bebyggelse ska utformas och gestaltas. En detaljplan är juridiskt bindande och utgör grund för bygglovsprövning.

Detaljplaner och processen för att ta fram dem styrs av plan- och bygglagen (PBL).

Publicerad 2021-11-10 kl 10:12
Sidansvarig: Karolina Johnsson
Uppdaterad 2024-04-22 kl 10:20