Stäng

Trafiksäkerhetsgruppen

Kontakt

Annette Bengtsson
Trafikingenjör
040–626 80 91
annette.bengtsson@svedala.se

Trafiksäkerhetsgruppen är ett rådgivande organ som arbetar med att samordna, stödja, initiera, planera och följa upp trafiksäkerhetsarbetet i kommunen. Det kräver flera aktörer som engagerar sig och samverkar för att skapa en trafiksäker miljö.

Representanter i gruppen

Politiker:

Per-Olof Lindgren (L), ordförande i trafiksäkerhetsgruppen
Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S), vice ordförande i trafiksäkerhetsgruppen

Övriga:

  • Polisen
  • Skånetrafiken
  • Yrkesförare

Kommunförvaltningen representeras av ordinarie ledamöter från följande verksamheter:

  • Miljö och Teknik
  • Vård och Omsorg
  • Utbildning

Ta del av minnesanteckningar från möten i trafiksäkerhetsgruppen

Publicerad 2024-04-25 kl 15:44
Sidansvarig: Kyllan Quick