Stäng

Kommunalråd och oppositionsråd

Kontakt

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande samt oppositionsråd (oppositionsföreträdare) har det politiska uppdraget i en tidsbestämd anställning (en tjänst) i kommunhuset till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om sitt ordinarie arbete.

I Svedala kommun finns under mandatperioden 2023-2026 en ordförande i kommunstyrelsen som är kommunalråd samt två oppositionsråd. Oppositionsråden har i uppdrag att tillse att politiska oppositionsgrupperna får god insyn i nämnders och styrelsers arbete. Kommunalrådet och oppositionsråden har uppdrag i kommunstyrelsen och har kontor på kommunhuset.

Erik Stoy (M)
Kommunalråd och kommunstyrelsen ordförande
040–626 81 11
erik.stoy@svedala.se

Ambjörn Hardenstedt (S)
Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
040–626 81 25
ambjorn.hardenstedt@svedala.se

Ronny Johnsson (SD)
Oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen
040–626 82 74
ronny.johnsson@svedala.se

Kontaktuppgifter till övriga politiker

Kontaktuppgifter till alla förtroendevalda politiker i Svedala kommun

Publicerad 2016-03-24 kl 13:24
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2023-12-04 kl 18:23