Stäng

Överförmyndaren

Kontakt

Gunilla Nordgren
Överförmyndare
gunilla.nordgren@svedala.se
Överförmyndarenheten
Trelleborgs kommun
0410-73 30 00
overformyndaren@trelleborg.se
Måndag–torsdag kl 08:00–16:30 Fredag kl 08:00–16:00

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Överförmyndarsektionen i Trelleborgs kommun hanterar alla överförmyndarärenden för Svedala kommun.

Överförmyndarsektionen i Trelleborgs kommun är en tillsynsmyndighet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser. Här får du hjälp med följande:

  • Förvaltarfrihetsbevis
  • Förmyndare
  • God man, förvaltare och förmyndare
  • God man för ensamkommande barn

Webbplats Överförmyndarsektionen, Trelleborgs kommun

Överförmyndare i Svedala kommun

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och kontrolleras av Länsstyrelsen. Verksamheten regleras främst av föräldrabalkens regler. Kommunfullmäktige har utsett Gunilla Nordgren (M), gunilla.nordgren@svedala.se till överförmyndare i Svedala kommun.

Vill du bli god man, förvaltare eller förmyndare?

Vi behöver alltid fler och om du vill bli god man, förvaltare eller förmyndare kontakta Trelleborgs kommun.

God man eller förvaltare

En god man eller förvaltare hjälper personer som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Att få hjälp av en god man är frivilligt. En förvaltare har samma uppdrag som en god man men skillnaden är att förvaltaren inte är beroende av huvudmannens samtycke. 

Förmyndare

I de flesta fall är det barnets föräldrar som är förmyndare och som i den egenskapen förvaltar sitt barns tillgångar till dess barnet fyller 18 år och blir myndigt. Vissa rättshandlingar kräver överförmyndarnämndens samtycke om till exempel barnet ska köpa eller sälja en fastighet, ta emot en gåva som rör fastighet, får ett stort arv eller liknande.

Publicerad 2020-02-07 kl 13:06
Sidansvarig: Malin Josefsson
Uppdaterad 2024-04-23 kl 15:09