Stäng

Kommunfullmäktige

Kontakt

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i kommunen och ledamöterna är direktvalda, det vill säga valda av Svedala kommuns invånare som röstade i det senaste valet 2022. Kommunfullmäktige fattar beslut om ärenden av principiell karaktär och av större vikt för kommunen.

Kommunfullmäktige leds av ett presidium som valts av kommunfullmäktige.

I Svedala kommun är Lars Nordberg (M) ordförande i kommunfullmäktige, Hans Järvestam (M) 1:e vice ordförande och Hellen Boij-Ljungdell (S) är 2:a vice ordförande. 

Kommunfullmäktiges och nämndernas ansvarsområden

Fullmäktige beslutar vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha och anger det i nämndernas och kommunstyrelsens reglementen. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse, beslutar om vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet mellan dem ska fördelas.

Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla. Nämnderna fattar beslut inom sina specifika verksamhetsområden och ger förslag om hur budgeten ska fördelas den egna verksamheten. Men det är fullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet om kommunens budget och skattesats. Kommunfullmäktige beslutar även om taxor och avgifter, borgenslån, ingående av avtal som har stor betydelse för kommunen, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och webbsänds

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Mötena äger rum på en onsdag och startar kl 19:00 i Naverlönnsalen på kommunhuset. Om du inte kan närvara går det att följa sammanträdena via webb-tv.

Påverka Svedala

För oss är det viktigt att få reda på vad du som invånare eller besökare tycker om den service och de tjänster som vi utför. Det hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter. Det finns olika kanaler du kan påverka Svedala kommun i.

Kanaler för att påverka Svedala kommun

Allmänhetens frågestund

I anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet vid allmänhetens frågestund. Frågestunden inleder fullmäktigesammanträdet och detta sker en till två gånger om året.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:24
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2022-12-30 kl 10:39