Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kommunfullmäktige

Kontakt

Svedala kommun
Kundservice
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i kommunen och ledamöterna är direktvalda. Kommunfullmäktige fattar beslut och ärenden av principiell karaktär eller av större vikt för kommunen.

I Svedala kommun är Lars Nordberg (M) ordförande i kommunfullmäktige, Hans Järvestam (M) 1:e vice ordförande och Steen Salling (SD) är 2:e vice ordförande. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse, beslutar om vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet mellan dem ska fördelas.

Kommunfullmäktiges och nämndernas ansvarsområden

Fullmäktige beslutar också vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha och anger det i nämndernas och kommunstyrelsens reglementen. Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och ger förslag om hur budgeten ska fördelas den egna verksamheten. Men det är fullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet om kommunens budget och skattesats. Kommunfullmäktige beslutar också till exempel om taxor och avgifter, borgenslån, ingående av avtal som har stor betydelse för kommunen,  mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och webbsänds

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Mötena äger rum en gång i månaden på en onsdag och startar kl 19:00 i Naverlönnsalen på kommunhuset. Om du inte kan närvara går det att följa sammanträdena via webb-tv.

Påverka Svedala

För oss är det viktigt att få reda på vad du som invånare eller besökare tycker om den service och de tjänster som vi utför. Det hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter. Det finns olika kanaler du kan påverka Svedala kommun i.

Kanaler för att påverka Svedala kommun

Allmänhetens frågestund

I anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet vid allmänhetens frågestund. Frågestunden inleder fullmäktigesammanträdet och detta sker en till två gånger om året.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:24
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2020-09-28 kl 08:57