Stäng

Referensgruppen för tillgänglighetsfrågor

Kontakt

Annette Bengtsson
Trafikingenjör
040–626 80 91
annette.bengtsson@svedala.se

Referensgruppen för tillgänglighetsfrågor är ett rådgivande organ som bidrar med idéer, stöd och synpunkter i frågor som rör fysisk, informativ, kommunikativ samt digital tillgänglighet i kommunen. Det kräver flera aktörer som engagerar sig och samverkar för att skapa god tillgänglighet för alla i kommunen.

Representanter i gruppen

Politiker:

 • Per-Olof Lindgren (L), ordförande i referensgruppen för tillgänglighetsfrågor
 • Ann-Charlotte Ziegenfeldt (S), vice ordförande i referensgruppen för tillgänglighetsfrågor

Övriga:

 • Eva Nilsson, SKPF Pensionärerna
 • Inrid Klapp-Åström, SPF Seniorerna
 • Ann-Margreth Albin, PRO – Pensionärernas riksorganisation
 • Stefan Bauer, Svedala anhörigförening
 • Christine Gustavsson, Svedala anhörigförening
 • Glenn Ljungqvist, Personskadeförbundet
 • Selma Hogas, Ungdomsrådet
 • Aasma Alnjjar, Ungdomsrådet

Kommunförvaltningen representeras av ordinarie ledamöter från följande verksamheter:

 • Vård och Omsorg
 • Kommunikation från Kommunledningskontoret
 • Bygg
 • Gata och Park
 • Svedab – kommunalt fastighetsbolag

Kommunala pensionärsrådet, ungdomsrådet och funktionsrättsrådet har möjlighet att utse varsin ledamot och ersättare.

En politiskt obunden organisation, som har en i kommunen etablerad förening/avdelning kan representeras av en ledamot samt en ersättare. Ansökan till referensgruppen görs till teknisk nämnd som beslutar om inträde. Ledamot och ersättare ska vara mantalsskrivna i kommunen. Respektive organisation utser själva sina representanter.

Ta del av minnesanteckningar från möten i referensgruppen för tillgänglighetsfrågor

Publicerad 2016-05-24 kl 11:50
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2024-07-03 kl 14:01