Stäng

Kommunala funktionsrättsrådet

Kontakt

Moa Blom
Verksamhetsstrateg
040-626 81 87
registrator.sn@svedala.se

Det kommunala funktionsrättsrådet, tidigare handikapprådet, är ett organ för samråd, överläggningar och kommunikation mellan företrädare för handikapporganisationerna och socialnämnden.

Funktionsrättsrådet består av representanter från kommunens handikappföreningar samt politiker från socialnämnden. Rådets ordförande är även ordförande i socialnämnden. Vid behov kan tjänsteman eller politiker från andra kommunala nämnder bjudas in, när frågor som berör deras verksamhet är aktuella.

Rådet sammanträder två gånger per år.

Protokoll kommunala funktionsrådet

Begreppet funktionsrätt

Angående namnet funktionsrätt så kompletteras begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder med en ny dimension. Funktionsrätt handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:25
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2023-07-05 kl 09:21