Stäng

kommunala bolag

Kontakt

Svedala kommun har fem kommunala bolag: Svedala kommunhus AB, Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB (Svedab), Svedala Holding AB och Svedab Holding AB.

Svedala kommunhus AB

Svedala kommunhus AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Svedala kommunhus AB äger Svedalahem och Svedab som i sin tur äger varsitt holdingbolag. Svedala kommunhus AB bildades 2018. Bolagets huvudsakliga uppdrag är att främja en aktiv ägarstyrning av kommunens bolag samt att leda och samordna kommunens bolag mot kommunfullmäktiges vision och mål. Svedala kommunhus AB ska också svara för den finansiella samordningen inom koncernen.

Svedalahem

Svedalahem är Svedala kommuns bostadsaktiebolag. Bolaget ska bidra till att utveckla attraktiva miljöer i Svedala genom att utveckla fastighetsbeståndet och svara för god bostadsförsörjning. Svedalahem är en viktig resurs för att göra Svedala kommun till en plats för det goda livet med det trygga boendet i den lilla staden.

Svedalahem startade 1951 som en stiftelse. 1979 beslöt kommunfullmäktige i Svedala att stiftelserna Svedalahem och Barabostäder skulle slås ihop och Bostads AB Svedalahem bildades. Svedalahems bostäder finns i Svedala, Bara och Klågerup.

Svedalahems webbplats

Svedala Exploaterings AB, Svedab

SVEDAB- Svedala Exploaterings AB, är Svedalahems systerbolag med uppdrag att förvärva, äga och förvalta fastigheter med kommunala verksamhetslokaler.

I  januari 2014 förvärvade SVEDAB totalt 27 kommunala fastigheter för skola, förskola, idrott, särskilt boende, samlingslokaler, kontor m m.

SVEDAB förvaltar även de byggnader som Svedala kommun äger. Detta förvaltningsavtal omfattar bland annat kommunens idrottsplatser, friluftsbad och kulturfastigheter.

SVEDABs webbplats

Svedalahem Holding AB och Svedab Holding AB

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2020, § 95, bland annat att ge Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB i uppdrag att avyttra fastigheterna Svedala 59:1–4 (Svedalagården) respektive Svedala 22:8 (Folkets hus i Svedala). Holdingbolagen Svedalahem Holding AB och Svedab Holding AB bildades av Svedalahem respektive Svedab i samband med genomförandet av uppdragen.  

Publicerad 2016-03-24 kl 13:23
Sidansvarig: Malin Josefsson
Uppdaterad 2023-05-04 kl 15:39