Stäng

Regler för hundar

Kontakt

Bygg och miljö
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Drop-in: Onsdagar kl 15-17 (v. 25 - 33, kl 15-16.30)

Hundar är ett av våra vanligaste sällskapsdjur och en stor källa till glädje. Samtidigt kan en hund som skäller hela dagarna bli ett problem för grannarna. Det är därför viktigt att tänka på att det alltid är du som djurägare som är ansvarig för ditt djur. Här hittar du information om vilka regler som gäller för dig som är hundägare i Svedala kommun.

Lagen om tillsyn över hundar och katter

I lagen om tillsyn över hundar och katter står att de ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller störningar. Denna lag har polisen tillsynen över. Därför är det alltid polisen som du ska kontakta om det uppstår problem med lösspringande hundar.

Under tiden 1 mars till den 20 augusti ska hundar hållas under tillsyn så att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under tillsyn så att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Överträdelser kan enligt denna lag leda till böter. Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt, har jakträttshavaren eller någon som företräder honom eller henne rätt att omhänderta hunden. 

Lagen om tillsyn över hundar och katter, webbplats Sveriges Riksdag

Förutom lagen om tillsyn över hundar och katter gäller också Svedala kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Lokala ordningsföreskrifter i Svedala kommun

De lokala ordningsföreskrifterna gäller den som äger hunden, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund. Reglerna gäller inte ledarhund, service- och signalhund, polishund och räddningshund i arbete.

För hundar gäller följande regler:

  • Hundar ska vara kopplade på lekplatser och vid större folksamlingar, till exempel marknader och konserter.
  • När hunden inte behöver vara kopplad ska den bära halsband med namn, adress och telefonnummer till ägaren.
  • Hundar får inte vistas på badplatser under perioden 1 maj till 30 september.
  • Föroreningar efter hundar ska plockas upp på områden med tydlig tätortsprägel såsom lekplatser, gångbanor, gator, torg och grönområden där allmänheten vistas i större omfattning, samt inom anläggningar för idrott och motionsspår.

Lokala ordningsföreskrifter (paragraf 12 och 13)

Särskilda regler i naturreservat

För naturreservat finns särskilda föreskrifter. Krav på att hunden ska hållas kopplad i reservatet är vanligt, så läs på vad som gäller där du vistas, eller håll helt enkelt hunden kopplad. 

Naturreservat i Svedala

Störs du av en skällande hund? 

När kommunen får in klagomål på skällande hundar kan vi skicka en skrivelse till hundens ägare, där vi informerar om vilka regler som gäller och att det har kommit klagomål. Ofta räcker det, men om klagomålet kvarstår behöver vi underlag för att bedöma om ljudet är en olägenhet. Underlaget kan till exempel vara en störningsdagbok som den klagande fyller i. Skulle vi bedöma att det finns en olägenhet kan vi skriva ett föreläggande med riktlinjer som djurägaren måste följa.

Ett visst mått av hundskall får du som granne tåla. Om en hund bara skäller tillfälligt är det ingen olägenhet.

Misstänker du att ett djur far illa? 

Kontakta länsstyrelsen om du misstänker att ett djur tar skada. Länsstyrelsen sköter den administrativa handläggningen av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter.

Tillsyn över hundar och katter, webbplats Länsstyrelsen Skåne

Hundrastgårdar

Det finns hundrastgårdar i Bara, Klågerup och Svedala, där din hund kan springa okopplad och leka med andra hundar.

Hundrastgårdar i Svedala kommun

Publicerad 2019-06-27 kl 11:39
Sidansvarig: Ronja Tavakolnia
Uppdaterad 2023-10-26 kl 16:27