Stäng

Katter

Kontakt

Bygg och miljö
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Drop-in: Onsdagar kl 15-17 (v. 25 - 33, kl 15-16.30)

Du som är kattägare har ansvar för att din katt mår bra och för att den inte stör andra. Håll därför din katt under tillräcklig uppsyn. Då skyddar du katten mot sjukdomar och andra skador och undviker klagomål från grannar.

Störs du av katter? 

Det har i domstol slagits fast att katter har rätt att röra sig fritt över andras tomter än sin ägares. Det är ingen olägenhet för människors hälsa (sanitär olägenhet som det tidigare hette) om en eller flera katter förorenar på din tomt. Ansvaret ligger på dig att freda dig genom att till exempel schasa iväg katten. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och katten kommer in i din bostad. Det är viktigt att förtydliga att detta INTE ger dig rätt att skada katten i fråga. Du får inte lägga ut gift eller på något sätt skada katten. Åtgärder som du kan göra är t.ex. att täcka över sandlådor och rabatter med nät, fiberduk eller liknande. Det finns också andra knep, såsom att t.ex. sprida kaffesump i rabatten.
 
Om det rör sig om hemlösa katter kan du höra av dig till en av många ideella föreningar som jobbar med att ta hand om och omplacera hemlösa katter. Några exempel är:

Kattkommando Syd

Kattjouren

RäddaKatten

Har du misstankar om att ett djur far illa? 

Om du misstänker att ett djur far illa ska du ta kontakt med Länsstyrelsen som har hand om djurskyddstillsynen. 

Tillsyn över hundar och katter på Länsstyrelsens hemsida

Publicerad 2019-06-27 kl 11:53
Sidansvarig: Ronja Tavakolnia
Uppdaterad 2023-02-06 kl 11:11