Stäng

Skyddsjakt

Kontakt

Tobias Löfquist
Enhetschef
040 626 80 60
Tobias.Lofquist@svedala.se

Vi har ett antal jägare som på vårt uppdrag och med tillstånd från polisen får utföra skyddsjakt inom tätbebyggt område.

Skyddsjakt kan innebära att ta bort enstaka djur som skapar stora besvär för allmänheten, eller att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tyvärr blir effekten av en sådan åtgärd mot en större mängd vilt oftast tillfällig. Det är därför viktigt att i första hand försöka hitta andra, mer långsiktiga lösningar.

Vi ansvarar för skyddsjakt på allmän platsmark, men inte för privatägd mark.

Publicerad 2016-04-07 kl 15:30
Sidansvarig: Håkan Järvborn
Uppdaterad 2023-08-10 kl 11:17