Stäng

Naturreservat

Foto: Svedala kommun, Martin Bard

I Skåne finns närmare 350 naturreservat och i Svedala kommun finns 7 stycken av dem. Följ länkarna så kommer du till Länsstyrelsen Skånes information om respektive naturreservat. Där hittar du bl.a. broschyrer, kartor, information om speciella arter samt reservatsföreskrifterna. Vid kommungränsen finns även Häckeberga naturvårdsområde.

Ut och upptäck Naturreservaten i Svedala kommun!

Eksholm

Hunneröds mosse och Frisbjer

Lemmeströtorp

Norre Vång

Prästaskogen – Lemmeströ

Torups bokskog

Törringelund

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservat bildas med stöd av miljöbalken.

I Miljöbalken finns följande skäl till att bilda naturreservat:

  • bevara biologisk mångfald
  • vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet
  • skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
  • skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

 

Publicerad 2020-09-29 kl 01:32
Sidansvarig: Jenny Ahlqvist
Uppdaterad 2023-01-10 kl 15:53