Stäng

Fåglar

Kontakt

Bygg och miljö
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Drop-in: Onsdagar kl 15-17 (v. 25 - 33, kl 15-16.30)

Vissa känner sig störda av fåglar. Det kan vara råkor som skränar i sina kolonier, skator som vi upplever som ett hot mot småfåglar i trädgården, eller fåglarnas spillning. Vi på Bygg och miljö vill gärna öka förståelsen för våra vilda grannar som trots människans buller och bebyggelse vill leva så nära oss.

Bygg och miljö får in klagomål på kajor, kråkor, råkor, korpar eller bara 'svarta fåglar' som skränar, skitar ner och förstör gräsmattor med mera.

Vad gör Bygg och miljö? 

Ingenting! De fåglar som väljer att leva nära oss får vi lära oss att tolerera. Fåglarna kraxar, skränar, kuttrar och sjunger. Vissa tycker det är vackert, andra blir störda.

Sveriges Ornitologiska förenings riktlinjer säger att "...alla i Sverige förekommande fågelarter skall vara fredade året runt, såvida de inte är att betrakta som jaktbara, det vill säga jagas för konsumtion och tål en beskattning."

Det ligger inte i kommunens intresse att dela in vilda fåglar i skadliga eller nyttiga som en del av en förlegad syn på naturen. Därför ska inte de fågelarter som traditionellt blivit kategoriserade som skadedjur, t ex kråkor och skator, jagas bara för att de valt att leva i eller intill våra tätorter.

Webbplats "Fågelskydd Spillepeng - fågelrehabilitering

Får jag mata småfåglar?

Så matar du småfåglar på rätt sätt

Det är viktigt att mata fåglar på rätt sätt för att inte locka mindre välkomna djur, som till exempel råttor, till matplatsen. Du som vill mata småfåglar kan enkelt minska risken för att matningen lockar till sig skadedjur genom att utforma platsen för matning rätt och använda rätt fågelmat.

Det bästa sättet att mata fåglar på är att sätta upp ett fågelbord i trädgården. Fågelbordet bör vara utformat så att bara småfåglar kan komma åt maten och så att fåglarna inte kan förorena fågelmaten med spillning. Om spillning hamnar i maten kan öka risken att fåglarna smittar varandra med sjukdomar.

Undvik att lägga ut fågelmat på marken. Mata inte fåglarna med gammalt bröd och andra matrester som kan locka till sig gnagare eller större fåglar. Mata fåglarna med till exempel talgbollar, fågelfrön eller liknande mat som är anpassad just för småfåglar.

Särskilda regler för dig som bor i lägenhet

Tänk på att det kan finnas regler för fågelmatning om du bor i hyres- eller bostadsrätt. Till exempel kan det vara så att din hyresvärd eller bostadsrättsförening inte tillåter att du matar fåglar på balkongen eller fönsterbrädan. Förhör dig alltid med din hyresvärd eller bostadsrättsförening om vad som gäller för just dig. 

Om problem uppstår

Ta i första hand kontakt med din fastighetsägare eller med den som matar fåglar om problem med fågelmatning uppstår i området eller huset du bor i.

Publicerad 2019-06-27 kl 11:19
Sidansvarig: Ronja Tavakolnia
Uppdaterad 2023-07-21 kl 08:40