Stäng

Idrotts- och aktivitetssatsningen i Klågerup

Foto: Mattias Hallin

Kontakt

Våren 2021 beslutade kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om en stor satsning på idrott och aktivitet i Klågerup. Förslaget är grundat i tankar från Klågerupsinitiativet och berör såväl Nya som Gamla IP. Projektet handlar om både renovering och nybyggnation. Dessutom ska bland annat fotbollsplaner göras i ordning och fräschas upp. Målet är att det ska stå klart under 2023.

Satsningen innebär:

 • Den gamla skolan vid Gamla IP renoveras och ger en ny förenings- och samlingslokal.
 • Bussgaraget vid Gamla IP renoveras. Det blir en lokal som kan användas av föreningar och till förvaring.
 • En ny hall för idrott och andra aktiviteter byggs vid Nya IP. Anläggningen ska även innehålla omklädningsrum, toaletter och kiosk.  
 • Av såväl estetiska, miljömässiga som praktiska skäl rivs maskinhallen vid Nya IP. Brottarklubben BK Banérs klubbstuga som ligger ihop med maskinhallen rivs också. I väntan på att den nya aktivitetshallen står klar i Klågerup görs Baraskolans källare i ordning så BK Banér kan bedriva och utveckla sin verksamhet under byggtiden.
 • Den stora naturgräsplanen på Nya IP görs i ordning och fräschas upp.
 • Fotbollsplanen på Gamla IP får nytt konstgräs.  

– Jag gläds mycket över denna idrotts- och aktivitetssatsning i Klågerup. Detta är vad föreningarna har behov av för att kunna utveckla sina verksamheter. Projektet genomförs också i nära samråd med BK Banér, Klågerup GIF och Lions som idag använder anläggningarna. Dialogen med föreningslivet är viktig för Svedala kommun. Satsningen skapar även möjligheter för nya föreningar och aktiviteter, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M).

Tanken var också att den rivna maskinhallen och klubbstugan vid Nya IP skulle ge plats för en padelhall med en privat aktör. De få anbud som inkom från näringslivet låg dock utanför projektets ramar och därför ligger padelhallen vilande i dagsläget, men möjligheten till utveckling av området finns kvar.         

Detta har hänt sedan beslutet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

 • Maskinhallen och den gamla klubbstugan vid Nya IP har rivits, och de slitna paviljongerna som har fungerat som omklädningsrum har tagits bort.
 • Baraskolans källare är iordningställd och där bedriver nu BK Banér sin verksamhet tills den nya aktivitetshallen står klar i Klågerup.
 • Den stora fotbollsplanen på Nya IP har dränerats och underhållits.  
 • Bussgaraget vid Gamla IP har renoverats.

Detta är på gång:

 • Fotbollsplanen på Gamla IP får nytt konstgräs.  
 • Nya IP får tillfälliga omklädningsrum i väntan på nya aktivitetshallen.
 • Förberedelser för upphandling pågår angående aktivitetshallen med omklädningsrum, toaletter och kiosk vid Nya IP.
 • Renovering av gamla skolan vid Gamla IP börjar i höst.

Pressmeddelanden och nyheter om projektet:

2021-06-03 Pressmeddelande: Idrotts- och aktivitetssatsningen i Klågerup beslutad

2021-04-13 Pressmeddelande: Stor satsning på idrott och aktivitet i Klågerup

Svart byggnad formad som en kvadrat med fönster längs hela nedre delen. Gräs och träd runt byggnaden, illustration.

En ny hall för idrott och andra aktiviteter byggs vid Nya IP. Illustration: Tengbom

Röd gammal tegelbyggnad med rullstolsramp, illustration.

Renoveringen av gamla skolan vid Gamla IP börjar till i hösten 2022. Illustration:

Publicerad 2022-06-10 kl 09:32
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2023-05-11 kl 11:06