Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Klågerup

Kontakt

Alf Rasmussen
Projektchef
040-626 82 23
alf.rasmussen@svedala.se

Här kan du läsa om bygg- och anläggningsprojektet i Klågerup, Klågerupsbackar.

Efter Alfastenhus konkurs sedan några år tillbaka har Vinninge fastighets AB tagit över som ansvarig exploatör för utbyggnaden av exploateringsområdet Vinninge 2:18. Utbyggnaden av området har de senaste åren gått trögt och endast enstaka villor har uppförts. För närvarande har cirka tio villor byggts. Förutom exploatören Vinninge fastighets AB har Myresjöhus AB kopplats in på försäljningen av hus och tomter.

Under 2015 anlades ny lekplats inom området och gatubelysningen sågs över. Kommunen har sedan ett par år tillbaka i dialog med Trafikverket byggt om Malmövägen genom Klågerup som en infrastrukturåtgärd som ingår i exploateringsprojektet ur trafiksäkerhetssynpunkt och för att höja områdets attraktivitet. Klågerups backar består förutom Vinninge 2:18 av grannområdet Tejarp 6:25 med NIMAB som exploatör. NIMAB har inte påbörjat utbyggnaden av sitt område i nuläget. 

Publicerad 2016-04-06 kl 12:09
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2017-04-11 kl 16:55