Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Klågerup

Kontakt

Alf Rasmussen
Projektchef
040-626 82 23
alf.rasmussen@svedala.se

Här kan du läsa om bygg- och anläggningsprojektet i Klågerup.

Klågerups backar

Exploateringsområdet Klågerups backar består av områdena Vinninge 2:18 med Vinninge Fastighets AB som exploatör och Tejarp 6:25 med City Entreprenad AB som exploatör. Inom dessa områdena ansvarar respektive exploatör för utbyggnad även av allmän platsmark samt vatten och avlopp. Dessa exploatörer har tagit över efter tidigare exploatörer som tyvärr inte lyckades med sina uppdrag.

Vinninge 2:18

Utbyggnad av Vinninge 2:18 (det norra området) närmar sig färdigställande. För närvarande återstår uppförande av några enstaka hus. Alla tomter är sålda. Sedan tidigare har lekplats inom området anlagts av exploatören. Färdigställande av lokalgata och trädplanteringar planeras bli klart under 2019. Vi övertar driftansvaret av kommunala anläggningar först efter godkänd slutbesiktning.

Tejarp 6:25

Utbyggnad av Tejarp 6:25 (det södra området) närmar sig också färdigställande. Här är samtliga hus byggda och överlämnade till de två bostadsrättsföreningarna inom området. För närvarande återstår anläggande av parkområdet med dagvattendamm enligt detaljplan samt färdigställande av den södra lokalgatan. Exploatörens målsättning är att området skall färdigställas i sin helhet under 2019. Vi övertar driftansvaret av kommunala anläggningar först efter godkänd slutbesiktning.

Karta över Vinninge 2:18 och Tejarp 6:25

Infrastrukturåtgärder

Sedan några år tillbaka har Malmövägen omgestaltats med cykelbana och siktförbättrande åtgärder som en del i exploateringsprojektet i syfte att höja områdets attraktivitet och tillgänglighet. Under 2018 har vi anlagt cykelbana längs Bangårdsvägen och upphöjd korsningen Stationsvägen/Bangårdsvägen som ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till området.

Publicerad 2016-04-06 kl 12:09
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2020-10-12 kl 10:57