Stäng

Sociala medier

Kontakt

Vi är aktiva i flera sociala medier, framför allt på Facebook, Instagram och LinkedIn. Här informerar vi om vad som är viktigt att tänka på när du pratar med oss i sociala medier.

Lista över våra konton i sociala medier

Viktigt att veta när du pratar med oss på sociala medier

I våra sociala medier informerar vi om vår verksamhet. När du kommenterar våra inlägg innebär det att du publicerar dina och eventuellt andras personuppgifter. Observera att det du skriver i våra sociala medier alltid överförs till tredje part (det vill säga det företag eller den organisation som driver det sociala mediet). Ofta innebär detta också att dina personuppgifter överförs till USA.

Inlägg och kommentarer blir också allmänna handlingar hos Svedala kommun.

Våra riktlinjer

Vi är måna om att alla håller en god ton mot varandra i våra sociala medier. Inlägg eller kommentarer som innehåller rasism, hot, personliga påhopp och kränkningar tar vi bort. Om du upptäcker kränkande innehåll kan du anmäla det till oss. Du kan också använda kanalens egen funktion för att anmäla detta.

Det är inte tillåtet att skriva ut sekretessbelagda uppgifter. Tänk efter innan du delar information öppet, skriv inte ut personuppgifter, telefonnummer eller annat material som kan vara känsligt.

Vi behandlar aldrig personärenden via sociala medier utan hjälper dig vidare till rätt person eller verksamhet inom kommunen med ditt ärende. Vi tillåter inte att personärenden diskuteras öppet i sociala medier, oavsett om det gäller dig själv eller någon annan.

Vi tillåter inte publicering av ryktesspridning eller falsk information, varken som inlägg, kommentarer, delningar eller länkningar. Alla länkningar till obekräftad eller vilseledande information tar vi bort.

Lägg inte upp bilder eller videos om du inte har rättigheter till dem.

Lägg inte upp bilder eller videos på personer om du inte är säker på att det är okej för personer som syns i bild eller i en video. Om du själv syns någonstans där du inte har gett ditt godkännande, kontakta oss.

Spam är inte tillåtet och upprepade inlägg från samma användare tar vi bort.

Det är inte ok med reklaminlägg från företag eller organisationer, utan de tar vi bort vid publicering.

Kommentarer ska vara relevanta för Svedala kommun. Irrelevanta kommentarer tar vi bort. Om du kommenterar genom att länka till en tidningsartikel, Facebookinlägg eller liknande vill vi att det tydligt framgår varför du lägger in länken.

Att synas på bild eller film i våra sociala medier

Vi publicerar bilder och videos i sociala medier för att informera om kommunen eller Svedala kommuns verksamheter.

Den lagliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. För din trygghets skull vill vi informera dig om att en publicering innebär att dina personuppgifter sprids globalt till alla som tar del av bilden/videon, till exempel i sitt flöde på sociala medier.

Personuppgiftsansvarig är berörd nämnd inom Svedala kommun och du kan kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att få dina uppgifter rättade. Gäller det bilder eller videos på våra officiella sociala medie-konto kontaktar du kommunstyrelsen på registrator.ks@svedala.se. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på 040-626 80 00. Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Övergripande kanaler i sociala medier

  • Svedala kommun på Facebook: På Facebook publicerar vi information som kan vara relevant och intressant för dig som invånare. Du har möjlighet att kommentera våra inlägg.

  • Svedala kommun på Instagram: På Instagram publicerar vi information som kan vara relevant och intressant för dig som invånare. Du har möjlighet att kommentera våra inlägg.

  • Svedala kommun på LinkedIn: På LinkedIn publicerar vi information som kan vara relevant och intressant för dig som som har ett professionellt intresse av Svedala kommun. Du har möjlighet att kommentera våra inlägg.

  • Svedala kommun på Youtube: På Youtube publicerar vi filmklipp från kommunen. Det kan handla om allt ifrån informationsfilmer till nedslag i någon av våra verksamheter. Du har möjlighet att kommentera våra filmer. 

  • Jobba i Svedala kommunInstagram och Facebook: På dessa konton publicerar vi våra lediga tjänster men även aktiviteter som sker i våra olika verksamheter.

Publicerad 2016-05-11 kl 17:43
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2024-04-22 kl 18:23