Stäng

Rehabilitering

Kontakt

Arbetsterapeut väster
040-626 83 11
Arbetsterapeut öster
040-626 83 12
Arbetsterapeut norr
040-626 85 39
Fysioterapeut väster
040-626 85 37
Fysioterapeut öster
040-626 83 31
Fysioterapeut norr
040-626 84 56

Om du efter en sjukdom eller skada behöver hjälp med rehabilitering är du välkommen att kontakta oss inom Hemsjukvård/Rehabilitering.

Vår verksamhet bedrivs av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi ansvarar för:

  • rehabilitering i hemmet om du inte klarar att ta dig till Region Skånes vårdinrättningar. 
  • rehabilitering på kommunens särskilda boenden.
  • rehabilitering på kommunens korttidsenhet på Toftaängen.
  • tekniska hjälpmedel för dig som är över 20 år.

Ditt behov av rehabilitering utreds och bedöms av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. Vi utformar insatserna tillsammans med dig. Ibland finns det behov av att dokumentera allt i en rehabiliteringsplan.

Målet är att du ska klara vardagens aktiviteter på bästa sätt.

Av arbetsterapeuten kan du bland annat få hjälp med:

  • Bedömning och träning av aktiviteter i vardagen såsom personlig vård, förflyttningar och hushållsgöromål.
  • Utifrån bedömning av dina behov förskriva hjälpmedel för att underlätta vardagen.
  • Bedöma och intyga ditt behov av bostadsanpassning.

Av fysioterapeuten kan du bland annat få hjälp med:

  • Bedömning, träning och behandling vid nedsatt funktionsförmåga.
  • Behandling vid smärta.
  • Förskrivning av hjälpmedel med inriktning på förflyttning, gång och träning.

Ibland kan insatserna även genomföras med hjälp av den omvårdnadspersonal som finns i din närhet, det vill säga insatserna delegeras till omvårdnadspersonalen.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för olika geografiska områden.

Hemrehab

 Hemrehabilitering kan man beviljas efter en sjukhus- eller korttidsvistelse. Hemrehab erbjuder då en mer intensiv hemträning under en begränsad period, vanligtvis under två veckor.

Dagrehab

Dagrehab bedrivs på Holmagården en förmiddag i veckan. Där kan man få delta efter en individuell bedömning eller remiss från läkare. Utifrån varje persons behov upprättas en träningsplan. 

Rehabiliteringspersonalen arbetar helgfria vardagar.

Publicerad 2016-03-24 kl 11:13
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2023-10-02 kl 14:47