Stäng

Medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS

Kontakt

Anki Ewald
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
040-626 81 58
annchatrine.ewald@svedala.se

Medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, ansvarar för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården som bedrivs i det särskilda boendet, dag- och dagliga verksamheter, hemsjukvård och rehabilitering.

MAS ansvarar för att utarbeta riktlinjer och rutiner samt kontrollera att dessa följs och är kända i verksamheten. MAS följer också upp och kontrollerar vad som händer i verksamheten och redovisar detta för socialnämnden.

Praktiskt innebär det bland annat att medicinskt ansvariga sjuksköterska ansvarar för:

  • Att utarbeta och följa upp rutiner och instruktioner
  • För avvikelserapportering
  • Rutiner för läkemedelshantering
  • Rutiner för delegationsbeslut
  • Att utöva verksamhetstillsyn
  • Rutiner för dokumentation
  • Ska tillse att författningsbestämmelser efterlevs
  • Att personalen har den kompetens som behövs med hänsyn till uppgiften

Om du har synpunkter eller frågor på vården eller bemötandet i vården så är du välkommen att ta kontakt.

Vi och patientnämnden är till för dig

Har du frågor eller synpunkter på vården, bemötandet eller omhändertagandet du får, så tala i första hand med personalen eller chefen där du behandlas/vårdas när det gäller vården i kommunen, hälso- och sjukvården samt folktandvården.

Du kan också vända dig till Patientnämnden  kring kommunens vård och omsorg. Kontaktperson för Patientnämnden i Svedala kommun är medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Publicerad 2016-03-24 kl 11:13
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2023-07-05 kl 10:17