Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS

Kontakt

Anita Persson
Medicinskt ansvariga sjuksköterska
040-626 81 58
anita.persson@svedala.se

Medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, ansvarar för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården som bedrivs i det särskilda boendet, dag- och dagliga verksamheter, hemsjukvård och rehabilitering.

MAS ansvarar för att utarbeta riktlinjer och rutiner samt kontrollera att dessa följs och är kända i verksamheten. MAS följer också upp och kontrollerar vad som händer i verksamheten och redovisar detta för socialnämnden.

Praktiskt innebär det bland annat att medicinskt ansvariga sjuksköterska ansvarar för:

  • Att utarbeta och följa upp rutiner och instruktioner
  • För avvikelserapportering
  • Rutiner för läkemedelshantering
  • Rutiner för delegationsbeslut
  • Att utöva verksamhetstillsyn
  • Rutiner för dokumentation
  • Ska tillse att författningsbestämmelser efterlevs
  • Att personalen har den kompetens som behövs med hänsyn till uppgiften

Om du har synpunkter eller frågor på vården eller bemötandet i vården så är du välkommen att ta kontakt.

Vi och patientnämnden är till för dig

Har du frågor eller synpunkter på vården, bemötandet eller omhändertagandet du får, så tala i första hand med personalen eller chefen där du behandlas/vårdas när det gäller vården i kommunen, hälso- och sjukvården samt folktandvården.

Du kan också vända dig till Patientnämnden  kring kommunens vård och omsorg. Kontaktperson för Patientnämnden i Svedala kommun är medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Publicerad 2016-03-24 kl 11:13
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2020-06-24 kl 13:39