Stäng

Hemsjukvård

Kontakt

Kristina Remgren
Enhetschef Hälso- och sjukvård
040-626 83 06
kristina.remgren@svedala.se
Sjuksköterska
Svedala väster
040-626 83 47
Sjuksköterska
Svedala öster
040-626 83 42
Sjuksköterska
Norr, Bara/Klågerup
040-626 83 45
Demenssjuksköterska
040-626 84 26

Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård som Svedala kommun ansvarar för upp till sjuksköterskenivå.

Kommunen ska erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje kommun erbjuda en god och säker vård på lika villkor till kommunens invånare.

Vem kan få hemsjukvård?

Det finns en överenskommelse mellan Region Skåne och kommunen som innebär att om du behöver sjukvård eller rehabilitering men på grund av fysisk eller psykisk sjukdom eller stora funktionsnedsättningar inte kan ta dig till en vårdcentral, kan du efter bedömning av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast få rätt till kommunal hemsjukvård i din bostad.

Region Skåne ansvarar för läkarvård.

Vilken hjälp kan hemsjukvården erbjuda?

Hemsjukvården erbjuder hjälp vid läkemedelshantering såsom:

 • Uppdelning, uthämtning och överlämnande av läkemedel
 • Sårvård
 • Injektioner
 • Blodprovstagning
 • Katetervård
 • Tillförsel av sondmat
 • Dropp och pådialys
 • Stomiskötsel
 • Vård i livets slutskede
 • Utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel
 • Stöd till anhöriga

Kommunens sjuksköterskor har nära samarbete med vårdcentraler och närliggande sjukhus. Kommunens sjuksköterskor är i tjänst dygnet runt.

Arbetsterapeuter arbetar med bedömningar, träning för att klara olika aktiviteter i vardagen. Arbetsterapeuter förskriver även hjälpmedel för att underlätta vardagen i bostaden. I deras arbete ingår även att bedöma och intyga behov av bostadsanpassning som till exempel borttagning av trösklar, montering av ramper och räcke med mera.

Fysioterapeut/sjukgymnast kan efter bedömning bistå med träning samt smärtbehandling. De förskriver även gång- och förflyttningshjälpmedel.

Hemrehabilitering kan man beviljas efter en sjukhus- eller korttidsvistelse. Hemrehab erbjuder då en mer intensiv hemträning under en begränsad period, vanligtvis under två veckor.

Kostnader

Avgiften är 80 kr per dag, oavsett antal besök under dagen. Vissa sjukvårdsuppgifter utförs av undersköterskor efter delegation av sjuksköterska eller rehabiliteringspersonal. 

Mer information om avgifter och regler finns här

Publicerad 2016-03-24 kl 11:14
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2023-07-05 kl 10:17