Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Hemsjukvård

Kontakt

Kristina Remgren
Enhetschef Hälso- och sjukvård
040-626 83 06
kristina.remgren@svedala.se
Sjuksköterska
Svedala väster, kl 7-16
040-626 83 41
Sjuksköterska
Svedala öster, kl 7-16
040-626 83 42, 040-626 83 43
Sjuksköterska
Norr, Bara/Klågerup, kl 7-16
040-626 83 45
Sjuksköterska
Kväll, natt, helg och helgdagar
040-626 83 45
Birgitta Andersson
Demenssjuksköterska
040-626 84 26
birgitta.andersson@svedala.se

Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård som Svedala kommun ansvarar för upp till sjuksköterskenivå.

Kommunen ska erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje kommun erbjuda en god och säker vård på lika villkor till kommunens invånare.

Vilken hjälp kan hemsjukvården erbjuda?

Hemsjukvården erbjuder hjälp vid läkemedelshantering såsom:

 • Uppdelning, uthämtning och överlämnande av läkemedel
 • Sårvård
 • Injektioner
 • Blodprovstagning
 • Katetervård
 • Tillförsel av sondmat
 • Dropp och pådialys
 • Stomiskötsel
 • Vård i livets slutskede
 • Utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel
 • Stöd till anhöriga

Kommunens sjuksköterskor har nära samarbete med vårdcentraler och närliggande sjukhus. Kommunens sjuksköterskor är i tjänst dygnet runt.

Arbetsterapeuter arbetar med bedömningar, träning för att klara olika aktiviteter i vardagen. Arbetsterapeuter förskriver även hjälpmedel för att underlätta vardagen i bostaden. I deras arbete ingår även att bedöma och intyga behov av bostadsanpassning som till exempel borttagning av trösklar, montering av ramper och räcke med mera.

Fysioterapeut/sjukgymnast kan efter bedömning bistå med träning samt smärtbehandling. De förskriver även gång- och förflyttningshjälpmedel.

Hemrehabilitering kan man beviljas efter en sjukhus- eller korttidsvistelse. Hemrehab erbjuder då en mer intensiv hemträning under en begränsad period, vanligtvis under två veckor.

Dagrehab bedrivs på Holmagården en förmiddag i veckan. Där kan man få delta efter en individuell bedömning eller remiss från läkare. Utifrån varje persons behov upprättas en träningsplan. 

Kostnader

Avgiften är 80 kr per dag, oavsett antal besök under dagen. Vissa sjukvårdsuppgifter utförs av undersköterskor efter delegation av sjuksköterska eller rehabiliteringspersonal.

Publicerad 2016-03-24 kl 11:14
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2020-06-24 kl 13:38