Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Trygghetsboende

Trygghetsboendet i Bara. Fotograf TA Fotografi.

Kontakt

Trygghetsboende i Bara
Juvelen, Gemensamhetslokal, Torggatan 22, Bara
0733-73 14 75
Anna-Stina Nished
Enhetschef Solgården
040-626 84 51
annastina.nished@svedala.se
Trygghetsboende Furen 2
Träffpunkten Furen 2, Gemensamhetslokal, Furugatan 14, Svedala
040-626 84 19
Ann-Caroline Skoog
Enhetschef Stella och Nova
040-626 84 15
anncaroline.skoog@svedala.se

I Svedala kommun finns två trygghetsboenden. Lägenheterna är avsedda för hushåll där minst en person har fyllt 70 år och är byggda med ökad tillgänglighet.

Trygghetsboendet Furen 2 omfattar tjugo lägenheter/hyresrätter. Samtliga lägenheter är 2-rummare på 55 eller 68 kvadratmeter. Trygghetsboende förmedlas direkt av Svedalahem. Vård och omsorg står för Träffpunkten Furen 2, gemensamhetslokal och värdinnetjänst.

Svedalahems webbplats

Trygghetsboendet Juvelen omfattar tjugotvå lägenheter/hyresrätter. Samtliga lägenheter är 2-rummare på 55 eller 64 kvadratmeter. Lägenheterna förmedlas direkt av Volito. Vård och omsorg står för Trygghetsboendets gemensamhetslokal och värdinnetjänst.

Volitos webbplats

Publicerad 2016-03-24 kl 10:58
Sidansvarig: Nina Gilljam
Uppdaterad 2016-12-22 kl 11:49