Stäng

Korttidsboende

Kontakt

Anna Hermansson
Enhetschef Toftaängen
040-626 85 41
anna.hermansson@svedala.se

På Toftaängen finns åtta platser avsedda för korttidsboende. Korttidsboende erbjuds bland annat för vård, rehabilitering, avlastningsplats, växelvård, boendeutredning och palliativ vård. Målsättningen är att du ska kunna återgå till hemmet med samma funktioner eller till och med kunna förbättra dina funktioner.

Tillsammans gör vi en bedömning av dina hjälpbehov. Vistelsen på korttidsboendet är tidsbegränsat. Innan du ska åka hem har vi en uppföljning med dig och din biståndshandläggare. Anhöriga är välkomna att vara med om du så önskar. 

Vård, omsorg och rehabilitering

Till korttidsboendet kommer du för eftervård och rehabilitering efter exempelvis sjukhusvistelse. Målsättningen är att du ska kunna återgå till hemmet med samma funktioner eller till och med kunna förbättra dina funktioner. Vi planerar vården tillsammans med dig.

Du som blir vårdad av anhörig har möjlighet att få beviljat bistånd
till avlastningsplats/växelvård på korttiden.

Vård i livets slutskede, den palliativa vården, är en helhetsvård i ett
skede när sjukdomen inte svarar på botande behandling.

Personal

Vi som arbetar på korttiden har alla olika kompetenser och ansvarsområden.

Omvårdnadspersonal

Vi hjälper dig med ditt behov av omvårdnad. Vi arbetar också med
din vardagsrehabilitering. Vi håller också i aktiviteter såsom gymnastik,
bingo och promenader.

Fysioterapeut och arbetsterapeut

Vi gör bedömningar om ditt behov av rehabilitering, tränar med dig,
instruerar och gör uppföljningar tillsammans med dig. Vi gör också en
bedömning av vilka hjälpmedel som behövs.

Sjuksköterska

Vi ansvarar för läkemedelshantering, läkarkontakter och samordnar
vården med övrig personal och instanser som har betydelse för din omvårdnad.

Gemensamt för oss alla är att vi har ett rehabiliterande förhållningssätt.

Om avgifter och regler Vård och omsorg

Publicerad 2016-03-24 kl 10:59
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2024-01-16 kl 15:06