Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Gruppboende

Kontakt

Benny Andersson
Tf enhetschef
0709-47 80 07
benny.andersson@svedala.se
Yvonne Lenander
Enhetschef Rönnen, Staren, Vita skolan, Trapphusboende LSS
040-626 83 03
yvonne.lenander@svedala.se

I Svedala kommun finns fyra boenden med särskild service enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, omfattande 23 platser. Därutöver finns för närvarande tretton lägenheter i trapphusboenden.

Välja boende

I nuläget finns ingen möjlighet att välja vilket av boendena du kan flytta till när du har blivit beviljad en plats. När du erbjuds ett boende är det oftast en lägenhet som är ledig. Därför finns ingen valmöjlighet. Vårt mål är att du ska få dina behov tillgodosedda i det boende du får.

Gruppbostad Boken

Gruppbostaden har fem platser. Adressen är Rönngatan 6, 233 33 Svedala. Tel: 040-40 18 24.

Gruppbostad Rönnen

Gruppbostaden har fem platser. Adressen är Rönngatan 26, 233 33 Svedala. Tel: 040-40 48 01.

Gruppbostad Staren

Gruppbostaden har sex platser. Adressen är Bankgatan 2, 233 31 Svedala. Tel: 040-626 84 21.

Gruppbostad Vita skolan

Gruppbostaden har sju platser. Adressen är Nils Fredrikssonsgatan 8, 233 32 Svedala. Tel: 040-40 06 92.

Hyror, avgifter och regler

Information om hyror, avgifter och regler Vård och omsorg

Publicerad 2016-03-24 kl 10:59
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2017-02-15 kl 15:34