Stäng

Äldreboende

Kontakt

Indira Malkoc
Enhetschef Holmagården
040-626 85 01
indira.malkoc@svedala.se
Ann-Caroline Skoog
Enhetschef Stella och Nova
040-626 84 15
anncaroline.skoog@svedala.se
Camilla Gren
Enhetschef Solgården
040-626 84 51
camilla.gren@svedala.se
Anna Hermansson
Enhetschef Toftaängen
040-626 85 41
anna.hermansson@svedala.se

Vi har fyra särskilda boende, äldreboenden, i kommunen där vissa har inriktning på demenssjukdomar. Tre av de särskilda boendena finns i Svedala tätort och ett ligger i Klågerup.

Platserna omfattar lägenheter eller rum förlagda i grupp med gemensamma utrymmen såsom kök och vardagsrum. Antalet platser i särskilda boendet är 140 varav 8 platser är reserverade för korttidsvård. Vi har ett hälso- och sjukvårdsansvar inom särskilt boende upp till och med sjuksköterskenivå.

Ansökan särskilt boende

Den enskilde kan ansöka om särskilt boende när behovet av vård och omsorg är omfattande och den enskilde inte klarar av att bo kvar i ordinärt
boende med hjälp av heminsatser. I det särskilda boendet ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.

Du ansöker om särskilt boende genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare eller via vår e-tjänst.

Ansök om särskilt boende via vår e-tjänst

Rätten till plats i särskilt boende regleras i socialtjänstlagen. Tillsammans med biståndshandläggaren går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas ansökan och du får ett beslut. Du får beslutet skriftligt skickat hem till dig. Om beslutet blir ett avslag, det vill säga att du inte beviljas den insats du ansökt om, har du möjlighet att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du information om var och hur du överklagar.

Holmagården

Holmagården har 44 platser.

Kapellvägen 27, Svedala

Stella Nova

Stella Nova har 16 platser.

Almgatan 10, Svedala

Solgården

Solgården har 32 platser.

Tejarpsvägen 9, Klågerup

Toftaängen

Toftaängen har 40 platser och 8 korttidsplatser.

Toftavägen 37, Svedala

Vad kan vi erbjuda dig?

 • Du har tillgång till kompetent personal för omvårdnad, service och  hemsjukvård dygnet runt utifrån dina behov. 
 • Personalen ska bemöta dig värdigt och korrekt och med respekt för din personliga integritet.
 • All personal har ett rehabiliterande förhållningssätt genom att stödja din förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet.
 • Dina behov av insatser i boendet bedöms individuellt.
 • Planeringen av beslutade insatser ska göras tillsammans med dig och eventuella närstående.
 • En omvårdnadspärm med individuellt utformad information om dig och dina behov finns att tillgå för dig och personalen.
 • Du och dina närstående får muntlig och skriftlig information om verksamheten.
 • Du får en egen namngiven kontaktperson.
 • Vi erbjuder dagligen någon form av gemensam aktivitet.
 • Du erbjuds utevistelse utifrån dina individuella behov.
 • Måltidssituationen ska vara trivsam och samtliga måltider ska hålla en god kvalitet.
 • Vård i livets slutskede ska ges med särskild hänsyn till dina och närståendes önskemål.

Kontaktman

Bland personalen utses en person som blir din kontaktman. Syftet med kontaktmannaskapet är att ge dig en individuell och trygg omsorg.

Kontaktmannens uppgift är att tillgodose dina fysiska, psykiska och sociala behov.

Brukarråd

På varje boende finns brukarråd som hanterar frågor kring mat och annat som rör verksamheten.

Hyror, avgifter och regler

Om hyror, avgifter och regler Vård och omsorg

Publicerad 2016-03-24 kl 10:58
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2024-01-16 kl 15:06