Stäng

Nya stationsområdet i Svedala

Nya stationsområdet sett från centrum och stationsplan. Illustration: Sweco

Kontakt

December 2023 gick startskottet för byggprojektet och den stora förvandlingen av Svedala station. Omvandlingen av stationsområdet är ett mycket viktigt stadsbyggnadsprojekt och en betydande del i utvecklingen av centrum. Detta blir Svedalas nya framsida. Vi skapar ett vackert och funktionellt stadsrum som bildar entré när man går av och på tåget. Detta är så efterlängtat av både kommuninvånare, näringsidkare och besökare.

Efter ombyggnaden kommer längre tågset kunna stanna på stationen. Två nya sidoperronger ersätter dagens mittperrong, och en ny bred gångtunnel under järnvägsspåren kommer binda ihop den norra och södra sidan av stationen. Det blir också nya hissar, planteringar och stor utökning av cykelparkeringar. Stationsområdet får dessutom två nya torg. Detta gör platsen till att bli en naturlig träffpunkt som skapar förbättrade möjligheter till möten, vistelse och samtal.

Vid årsskiftet 2024/2025 ska hela järnvägsdelen av projektet vara klart.

Publicerad 2017-04-10 kl 15:31
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2024-06-26 kl 11:19