Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Stationsområdet i Svedala

Kontakt

Alf Rasmussen
Projektchef
040-626 82 23
alf.rasmussen@svedala.se

Dialog pågår mellan kommunen, Trafikverket, Skånetrafiken och Region Skåne inför planerad ombyggnad av stationsområdet i Svedala med nya sidoperronger, hissar för rörelsehindrade, gångtunnel under järnvägsspåren, nya pendlarparkeringar och cykelparkeringar samt omgestaltning av Stationsplan på norra sidan med nya bussangöringar med mera. De nya sidoperrongerna kommer att täcka det framtida trafikbehovet med tre tågset sammankopplade.

Projektet är mycket kostsamt och kräver statlig medfinansiering för att kunna genomföras. För närvarande är ambitionen att projektet ska komma med i Regionala Trafikinvesteringsplanen för perioden 2018-2022. Syftet med projektet är att öka tillgängligheten, gynna kollektivtrafiken och pendlarmöjligheterna samt förbättra förbindelsen mellan den norra och södra delen av Svedala tätort.

Vi har tagit fram en detaljplan för stationsområdet i Svedala med syfte att göra området tillgängligare och attraktivare genom att bilda en länk mellan den norra och södra sidan av järnvägen. Detaljplanen består av två etapper. Etapp 1 som är genomförd består av en dagligvaruhandel med tillhörande kundparkering. Etapp 2 består av en gångtunnel under järnvägen, en pendlarparkering samt en omgestaltning av stationsplan med busshållplatser på den norra sidan av järnvägen. 

Syftet med förstudien är att studera flera olika alternativa utformningar av etapp 2.

Publicerad 2017-04-10 kl 15:31
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2020-10-12 kl 10:59