Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Hindstorp

Kontakt

Alf Rasmussen
Projektchef
040-626 82 23
alf.rasmussen@svedala.se

Hindstorp är ett nytt exploateringsområde beläget söder om Tittentévägen, cirka 1,5 km öster om Svedala tätort. Planområdet med omgivningar består av småhusbebyggelse blandat med gårdar uppförda och renoverade under olika tidsepoker.

Området är planerat för fem bebyggelsegrupper med fem till åtta bostadsenheter vardera. Bebyggelsegrupperna kommer att bindas samman med en gång- och cykelväg parallell med Tittentévägen.

Området är planerat att byggas i fem etapper. Detaljplan för området har vunnit laga kraft och planeringen är att markarbeten ska påbörjas för etapp ett under 2016 och färdigställas under 2017.

Publicerad 2017-04-11 kl 14:23
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2020-10-12 kl 10:59