Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Nygårds dammar

Kontakt

Alf Rasmussen
Projektchef
040-626 82 23
alf.rasmussen@svedala.se

Nygårds dammar är ett nytt exploateringsområde öster om befintlig bebyggelse belägen öster om väg 108, mellan Börringevägen och järnvägen. Området är planerat för drygt 60 enbostadshus med fribyggartomter norr om och på båda sidor om de båda dammarna, Hjärtat och Rutan. Söder om bebyggelsen skapas ett grönt stråk med våtmarker och mötesplatser där det ges möjligheter för promenader, lek och rekreation.

Området kommer att byggas i en etapp. Detaljplan för området är under framtagande. Därefter påbörjas förberedelser för genomförande av markarbeten.

Publicerad 2017-04-11 kl 14:31
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2020-10-12 kl 11:06