Stäng

Föreningsråd

Kontakt

Jonas Fredriksson
Ordförande
foreningsradetsvedala@gmail.com

Föreningsrådet i Svedala kommun skapades 2014. Det främsta syftet med Föreningsrådet är att vara en samlande kraft i dialogen mellan Svedalas ideella föreningar inom kultur, idrott och kommunen. Detta kan gälla allt från större utvecklingsprojekt till lokalhyra.

För att få kraft bakom Föreningsrådet förväntas att flertalet av Svedalas ideella förening är medlemmar, så att rösten och tyckandet är väl förankrat. Föreningsrådets agerande i dialogen med kommunen kan vara proaktivt baserat på gemensamma utmaningar som de ideella föreningar har eller står inför och där kommunen kan vara en möjliggörare. Föreningsrådet agerar även som remissinstans för kommunen i utvecklingsfrågor som rör den ideella sektorn.

Föreningsrådet bjuder in sina medlemmar till flera möten under året i syfte att få fram gemensamma utmaningar som ska framföras till kommunen alternativt till att ha en gemensam bild på ett remissvar till kommunen.

Alla ideella föreningar är välkomna som medlemmar och frågor besvaras av vår kontaktperson.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:09
Sidansvarig: Camilla Fröslev
Uppdaterad 2023-04-21 kl 13:35