Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Föreningsråd

Kontakt

Linda Wemmert
Ordförande
0702-047272
ordforande@barafriidrott.com

Föreningsrådet i Svedala skapades 2014. Det främsta syftet för Föreningsrådet är att vara en samlande kraft i dialogen mellan Svedalas ideella föreningar inom kultur, idrott och kommunen. Detta kan gälla allt från större utvecklingsprojekt till lokalhyra.

För att få kraft bakom Föreningsrådet förväntas att flertalet av Svedalas ideella förening är medlemmar, så att rösten och tyckandet är väl förankrat. Föreningsrådets agerande i dialogen med kommunen kan vara proaktivt baserat på gemensamma utmaningar som de ideella föreningar har eller står inför och där kommunen kan vara en möjliggörare. Föreningsrådet agerar även som remissinstans för kommunen i utvecklingsfrågor som rör den ideella sektorn.

Föreningsrådet bjuder in sina medlemmar till flera möten under året i syfte att få fram gemensamma utmaningar som ska framföras till kommunen alternativt till att ha en gemensam bild på ett remissvar till kommunen.

Alla ideella föreningar är välkomna som medlemmar och frågor besvaras av vår kontaktperson.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:09
Sidansvarig: Camilla Fröslev
Uppdaterad 2020-03-12 kl 14:35