Stäng

Lotteritillstånd

Kontakt

Kommunala lotterier är lotterier som anordnas inom en kommun. Det är respektive kommun som ger tillstånd eller registrerar dessa.

Vem kan få tillstånd eller registrering

Vi ger tillstånd till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registrering

Vi kan registrera en förening som då får arrangera lotterier för högst tjugo prisbasbelopp under en treårsperiod. Kommunen är ansvarig för kontrollen.

Prisbasbelopp på Statistiska centralbyråns webbplats

Ansöka om tillstånd

Ideella föreningar kan även ansöka om tillstånd till lotterier. Detta är oftast bara aktuellt om insatserna i alla lotterier som föreningen arrangerar överstiger tjugo basbelopp.

Tillstånd för ett lotteri

Följande handlingar ska du bifoga i ansökan:

  • Ekonomisk plan
  • Senaste verksamhetsberättelsen, ekonomisk berättelse och sammansättningen av er styrelse.
  • Protokoll som visar att ni beslutat att ansöka om lotteritillstånd samt vem som ska vara lotteriföreståndare i föreningen.
  • Stadgar.

Registrering för lotteri enligt 15-16 § lotterilagen

Tillstånd för flera lotterier under tre år

Följande handlingar ska du bifoga i ansökan:

  • Senaste verksamhetsberättelsen, ekonomisk berättelse och sammansättningen av er styrelse.
  • Protokoll som visar att ni  beslutat att ansöka om lotteritillstånd samt vem som ska vara lotteriföreståndare i föreningen.
  • Stadgar.

Registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen

Bestämmelser för lotteri och föreskrifter för kontrollant

Redovisning av lotteri

Efter lotteriet ska du fylla i en redovisningsblankett.  

Lotterier utan tillstånd

Undantag från tillstånd/registrering kan ges enligt lotterilagen § 19 och § 20. En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.

Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinster är låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.

Om bestämmelser för lotterier på Spelinspektionens webbplats

Publicerad 2016-03-24 kl 13:10
Sidansvarig: Camilla Fröslev
Uppdaterad 2023-04-21 kl 13:35