Stäng

Bidrag och stöd till föreningar

Kontakt

Fritidsenheten
040-626 80 00
kulturfritid@svedala.se
Skicka gärna din fråga via e-post.

Svedala kommun ger bidrag och stöd till verksamheter för barn och unga samt till kulturverksamheter.  I föreningslivet kan människor i olika åldrar odla och fördjupa sina intressen både inom idrott och kultur. Verksamhet för barn och unga är alltid prioriterad. Så många som möjligt ska kunna ta del av bra, trygga och utvecklande fritidsaktiviteter med fokus på lärande och öppenhet.  

Vi stödjer det lokala föreningslivet genom att subventionera lokaler, erbjuda fortbildning och administrativ service, tillhandahålla verksamhetslokaler och anläggningar samt ge olika former av direkt ekonomiskt stöd. Det ekonomiska stödet består av Aktivitetsstöd, Anläggningsstöd och Kulturstöd.

Sök bidrag

Föreningar söker bidrag via systemet FRI. Kontakta Kultur- och fritidsenheten för inloggningsuppgifter.

Riktlinjer och regler vid stöd till föreningar inom kultur och fritid

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet är avsett som en grund för föreningens verksamhet och baseras på det faktiska antal gånger som barn deltagit i verksamheten under ett halvår.

Föreningar som är kopplade till RF ska skapa kommunfil via idrottonline.

Ansökan öppnar i FRI 1 januari och 1 juli för respektive period

  • Senast 25 februari 2023 för perioden 1 juli–31 december.
  • Senast 30 augusti 2023 för perioden 1 januari–30 juni.

Anläggningsstöd

Anläggningsstödet är avsett för att stötta föreningar som har egen lokal eller anläggning. Det kan handla om stöd till hyra till en extern hyresvärd, el- och vattenkostnader eller andra driftskostnader. Stödet täcker inte kostnader för hyra av kommunala lokaler och är inte avsett att täcka hela kostnaderna för föreningens anläggningar.

Sök anläggningsstöd senast 1 april 2024.

Sök anläggningsstöd via systemet FRI

Kulturstöd

Våra kulturföreningar ger kommuninvånarna möjlighet att uppleva livskvalitet och utöva aktiviteter i samspel med andra för en rik, bred och bildande fritid. Flera kulturföreningar har också egna arrangemang som håller det lokala kulturlivet levande i kommunen. Kulturföreningarna är en betydelsefull kraft som vi stödjer på olika sätt.

Sök kulturstöd senast 30 april 2024.

Sök kulturstöd via systemet FRI

Saknar du inloggningsuppgifter?

Kontakta Kultur- och fritidsenheten om du saknar inloggningsuppgifter till systemet (FRI) som du använder för att söka bidrag.

kulturfritid@svedala.se

Swedbank – Sparbanksstiftelsen

Har du ett projekt som bidrar till positiv samhällsutveckling? Det finns möjlighet att söka pengar från Sparbanksstiftelsen. Stiftelsen tar emot ansökningar 1-31 mars samt 1-30 september. 

Publicerad 2016-03-24 kl 13:09
Sidansvarig: Camilla Fröslev
Uppdaterad 2023-08-18 kl 11:27