Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Hembesök

Kontakt

Madeleine Webrant
Biståndshandläggare distrikt väster, födda dag 1-15. Hemtjänst, särskilt boende, boendestöd (dag 16-31)
040-626 83 55. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10
madeleine.webrant@svedala.se
Maria Seeger
Biståndshandläggare distrikt öster, födda dag 16-31. Hemtjänst, särskilt boende, boendestöd (dag 1-15)
040-626 83 56. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.
maria.seeger@svedala.se
Cecilia Dahlgren
Biståndshandläggare distrikt öster och distrikt norr, födda dag 1-15. Hemtjänst, särskilt boende
040-626 81 37. Träffas säkrast måndag-fredag kl 9-10
cecilia.dahlgren@svedala.se
Sara Majvall
Biståndshandläggare distrikt väster och distrikt norr, födda dag 16-31. Hemtjänst, särskilt boende
040-626 83 54. Träffas säkrast måndag-fredag kl 9-10
sara.majvall@svedala.se

Äldreomsorgen arbetar med uppsökande verksamhet. Varje år blir de som fyller 75 år och inte redan har hemtjänst inbjudna till gemensam information och ett kompletterande hembesök av distriktssköterska och biståndshandläggare. Hembesöket är frivilligt och kostnadsfritt.

Syftet är att bevara hälsan och bibehålla förmågan att fungera aktivt och självständigt så länge som möjligt. Vid besöket ges förebyggande råd och tips kring frågor som kan dyka upp när man blir äldre. Information om kommunens service lämnas också.

Informationsträffar

En särskild inbjudan skickas i slutet av varje år till alla medborgare som fyller 75 år under året  och som inte har hemtjänst. Inbjudan är ett erbjudande om en informationsträff och/eller ett hembesök.

Förra året hörsammade mer än 100 medborgare denna inbjudan. En del hade med sig anhöriga som också var välkomna. 

Informationsträffen omfattar information om äldreomsorgen och om aktiviteter i närmiljön. Det ges också råd och stöd om hälsa och om vardagslivet i övrigt. Medverkande är arbetsterapeut, biståndshandläggare, distriktssköterska och fysioterapeut.

Hembesök

Biståndshandläggare och distriktssköterska gör därefter hembesök hos de som har tackat ja till detta. 

Publicerad 2016-03-24 kl 11:12
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2017-06-13 kl 15:04