Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Vilket stöd kan du få som äldre?

Kontakt

Madeleine Webrant
Biståndshandläggare distrikt väster och öster, födda dag 1-15. Hemtjänst, särskilt boende, boendestöd (dag 16-31) Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10
040-626 83 55
madeleine.webrant@svedala.se
Sara Majvall
Biståndshandläggare samverkan vid utskrivning (SVU)
040-626 83 54
sara.majvall@svedala.se
Cecilia Dahlgren
Biståndshandläggare distrikt norr, födda dag 1-31. Hemtjänst, särskilt boende och LSS. Träffas säkrast måndag-fredag kl 9-10
040-626 81 37
cecilia.dahlgren@svedala.se
Maria Seeger
Biståndshandläggare distrikt väster och öster, födda dag 16-31. Hemtjänst, särskilt boende, boendestöd (1-15). Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.
040-626 83 56
maria.seeger@svedala.se

Om du är över 65 år och inte klarar av dina behov, till exempel vardagliga sysslor eller din personliga omvårdnad, kan du få stöd och hjälp av vår äldreomsorg.

Det stöd du blir beviljat är individuellt och utgår från dina behov och din situation. Du kan ansöka om stöd muntlig eller skriftligt och du ansöker via våra biståndshandläggare.

Exempel på stöd som du kan få:

 • Trygghetslarm
 • Hemhjälp, hemtjänst
 • Hemsjukvård
 • Särskilt boende, äldreboende
 • Dagverksamhet
 • Korttidsboende
 • Färdtjänst

Annat stöd kan vara:

 • Anhörigstöd
 • Bostadsanpassning
 • Fixarservice
 • Mötesplatser/träffpunkter (till exempel dagcentraler)
 • Seniorgymnastik och andra aktiviteter för äldre
 • Trygghetsboende

Du kan läsa mer om vad äldreomsorgen i Svedala kommun i vår broschyr.

Broschyr om äldreomsorgen

Lokala verksamhetsgarantier

Vi har lokala verksamhetsgarantier inom hemtjänst, särskilt boende och öppen verksamhet. Verksamhetsgarantierna är en viljeinriktning vilken kvalitet äldreomsorgen ska hålla och utgör en tydlighet för den enskilde vilket kvalitet de kan förvänta sig.

Information om lokala verksamhetsgarantierna

Ansöka om att flytta till särskilt boende

Om du vill ansöka om att flytta till särskilt boende går det bra att göra via vår e-tjänst, övriga ansökningar gör du till biståndshandläggaren.

Ansök om att flytta till särskilt boende i Svedala kommun

Överklaga beslut

Om du får avslag på din ansökan om bistånd får du ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag och hur du då kan överklaga beslutet. Du kan även vända dig till din biståndshandläggare för hjälp och information.

Publicerad 2016-03-24 kl 11:12
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2020-06-24 kl 13:44