Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Vilket stöd kan du få?

Kontakt

Madeleine Webrant
Biståndshandläggare distrikt väster, födda dag 1-15. Hemtjänst, särskilt boende, boendestöd (dag 16-31)
040-626 83 55. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10
madeleine.webrant@svedala.se
Sara Majvall
Biståndshandläggare distrikt väster och distrikt norr, födda dag 16-31. Hemtjänst, särskilt boende
040-626 83 54. Träffas säkrast måndag-fredag kl 9-10
sara.majvall@svedala.se
Cecilia Dahlgren
Biståndshandläggare distrikt öster och distrikt norr, födda dag 1-15. Hemtjänst, särskilt boende
040-626 81 37. Träffas säkrast måndag-fredag kl 9-10
cecilia.dahlgren@svedala.se
Maria Seeger
Biståndshandläggare distrikt öster, födda dag 16-31. Hemtjänst, särskilt boende, boendestöd (dag 1-15)
040-626 83 56. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.
maria.seeger@svedala.se

Om du är över 65 år och inte kan klara av dina behov, till exempel vardagliga sysslor eller din personliga omvårdnad, kan du få stöd och hjälp av kommunens äldreomsorg.

Det stöd du beviljas är individuellt och fattas utifrån dina behov och din situation. Ansökan om stöd kan vara muntlig eller skriftlig och görs hos kommunens biståndshandläggare.

Exempel på stöd som du kan få:

 • Trygghetslarm
 • Hemhjälp, hemtjänst
 • Hemsjukvård
 • Särskilt boende, äldreboende
 • Dagverksamhet
 • Korttidsboende
 • Färdtjänst

Annat stöd kan vara:

 • Anhörigstöd
 • Bostadsanpassning
 • Fixarservice
 • Mötesplatser/träffpunkter (till exempel dagcentraler)
 • Seniorgymnastik och andra aktiviteter för äldre
 • Trygghetsboende

Svedala kommun har lokala värdighetsgarantier inom hemtjänst, särskilt boende och öppen verksamhet. Värdighetsgarantierna är en viljeinriktning vilken kvalitet äldreomsorgen ska hålla och utgör en tydlighet för den enskilde vilket kvalitet de kan förvänta sig.

Information om lokala värdighetsgarantier 

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om bistånd får du ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag och hur du då kan överklaga beslutet. Du kan även vända dig till din biståndshandläggare för hjälp och information.

Ansökningar

Publicerad 2016-03-24 kl 11:12
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2018-10-31 kl 11:52