Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Förhindra fallolyckor

Kontakt

Anita Persson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
040-626 81 58
anita.persson@svedala.se

Svedala kommun arbetar aktivt med att förhindra fallolyckor. Arbetet sker i team som består av fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, omvårdnadspersonal och enhetschef. Alla i teamet bidrar med sina specialistkunskaper.

Eftersom fallolyckor kan ha stora konsekvenser för den enskilde så arbetar teamet med att identifiera fallrisker hos samtliga seniorer som kommer i kontakt med den kommunala hälso- och sjukvården.

Svedala kommun arbetar med Senior Alert som är ett nationellt kvalitetsregister. I registret kan teamet tillsammans göra bedömningar för hälsorisker samt analysera dess bakomliggande orsaker. På så sätt kan förebyggande åtgärder sättas in i god tid.

I Svedala uppmuntras seniorer till fysisk aktivitet för att bibehålla en så god fysik som möjligt. För de som bor i ordinärt boende erbjuds fysisk aktivitet både genom seniorgymnastiken som finns på flera platser i Svedala samt genom kommunens dagcentraler. För de som bor i särskilt boende så erbjuder de olika avdelningarna olika former av fysisk aktivitet. Det är även möjligt att få beviljade insatser i form av fysisk aktivitet genom kommunens fysioterapeuter.

Kommunens rehabteam håller också i föredrag och informerar kommuninvånaren om hur de själva kan identifiera risker och förebygga fall i hemmet.

Publicerad 2017-11-23 kl 14:27
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2020-06-24 kl 13:49