Stäng

Öppna data, nyckeltal i Kolada

Kolada är den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, det vill säga mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.

Nyckeltalen i Kolada bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges kommuner och Region (SKR), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet (BRÅ), och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Vad är öppna data?

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller regionen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Webbplats Kolada

Publicerad 2016-08-23 kl 14:49
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2023-03-28 kl 16:23