Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Svedala

Flygbild över en del av Svedala tätort. Foto: Svedala kommun

Kontakt

Alf Rasmussen
Projektchef
040-626 82 23
alf.rasmussen@svedala.se

Här kan du läsa om bygg- och anläggningsprojekt i Svedala.

Centrumutveckling av Svedala tätort 

Centrumutvecklingen av Svedala tätort är ett av Svedalas bygg- och anläggningsprojekt. Sommaren 2014 genomfördes tre arkitektuppdrag parallellt för att se hur Svedala centrum kan utvecklas på kort och lång sikt. Uppdragen redovisades bland annat på biblioteket så att även allmänheten kunde lämna synpunkter.

En workshop genomfördes på våren 2015 där näringsidkare och fastighetsägare i Storgatan fick framföra sina synpunkter på utveckling av Svedala centrum. En arbetsgrupp bestående av kommunala tjänstepersoner med olika ansvarsområden har jobbat vidare med utvecklingsarbetet utifrån de framförda synpunkterna och arkitektförslagen.

Satsningar på den fysiska miljön

Detta har i sin tur efter politisk behandling resulterat i satsningar under 2015 på den fysiska miljön med utbyggnad av gång- och cykelvägar, belysning och trädplanteringar. Projektet fortsatte under 2016 med att bygga en offentlig toalett att byggas på Stortorget och ytterligare gång- och cykelvägar byggs som leder mot centrum. Dessutom planeras för möblering av både Storgatan och Stortorget samt en scen och fler träd på Stortorget.

Omgestaltning av Nygatan och Trädgårdsgatan

Som en del av centrums upprustning i Svedala tätort kommer vi i egen regi med hjälp av Gatuenheten att rusta upp Nygatan och Trädgårdsgatan och även göra insatser på VA-anläggningen (Vatten och avlopp). Projektet kommer att delas upp i två delar där vi börjar med Nygatan under första halvan av 2016. För Trädgårdsgatan påbörjas arbetet med att ta fram ritningar under andra halvåret av 2016 och arbetet påbörjas under 2017. Planerade åtgärder kommer att ske i likhet med genomförd upprustning av Bank- och Hantverkaregatan.

Publicerad 2016-04-06 kl 12:09
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2020-10-15 kl 12:00