Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Regler och styrande dokument

Kommunens verksamhet styrs av flera lagar och förordningar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Några exempel på lagar vi måste rätta oss efter är kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag. De styrdokument kommunen beslutar om är samlade i författningssamlingen.

Kommunens styrdokument

Kommunerna har utrymme att utforma egna styrdokument för hur verksamheterna ska bedrivas, anpassade efter sina lokala förhållanden. Vi har gjort en sammanställning med de mest övergripande styrdokument som finns i Svedala kommun. Ordet styrdokument innebär här rutiner, riktlinjer, regler, reglementen, strategier, policyer och planer. Gemensamt för dem alla är att de beskriver hur vår kommun ska agera och förhålla sig i olika frågor. 

Dessa styrdokument har dock ingen rättslig status i egentlig mening. De står alltså inte över de lagar och förordningar som beslutats av riksdag och regering.

Styrdokumenten är beslutade av Svedala kommuns politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. De finns samlade utifrån ämnesområden. Styrdokumenten är samlade utifrån typ av dokument, som till exempel bestämmelser och riktlinjer, avgifter, reglementen och så vidare. 

Författningssamling

Publicerad 2016-03-24 kl 13:19
Sidansvarig: Martina Lindskog
Uppdaterad 2018-01-03 kl 08:51