Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Befolkningsstatistik

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare, Kanslienheten
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se

Antalet kommuninvånare ökar varje år och under första halvåret 2019 hade vi den största relativa folkökningen i hela Sverige. Då ökade folkmängden med 346 personer, vilket motsvarar 1,6 procent. Hur många bor det egentligen i Svedala kommun och vad arbetar vi med? Här presenterar vi befolkningsstatistik för Svedala kommun.

Hur många är vi?

 • Invånarantalet för Svedala kommun var 22 138 personer 30 november 2019.
 • Invånarantalet för Svedala kommun var 21 576 personer 31 december 2018.
 • Invånarantalet för Svedala kommun var 21 074 personer 31 december 2017.

Den 20 februari 2020 kommer befolkningsstatistiken från SCB om hur många vi var 2019-12-31. Befolkningsökningen mellan januari-november 2019 är 562 personer, vilket ger en befolkningsökning på 2,60 procent.

Stor befolkningsökning

Befolkningen i Svedala kommun ökade med 11 700 personer under perioden 1968 till 2018 eller i medeltal med 230 personer per år. Under år 2018 ökade befolkningen i kommunen med 502 personer till 21 576 personer.

I augusti 2019 kom Svedala kommun i SCBs nyhetsflöde på grund av att vi hade störst befolkningsökning under första halvåret 2019 i förhållande till vår folkmängd. Vi hade under den perioden fått 346 nya invånare. Den största befolkningsökningen finns i Svedala tätort. På andra plats Klågerup och tredje Börringe. På fjärde plats kommer Bara. Dessa siffror gäller för perioden 2019-01-01–-2019-06-30. 

Befolkningsökningen beror till stor del av att många nya bostäder byggs i Svedala kommun. Mer information om exploateringsprojekt och byggplaner i kommunen finns på vår webbsida Bygg- och anläggningsprojekt.

Nyhet "Sverige vanligaste födelselandet bland invandrade" – Om befolkningsstatistik, 1:a halvåret 2019 på SCB:s webbplats

Bygg- och anläggningsprojekt i Svedala kommun

Befolkningsprognos 2019-2035

Befolkningsprognosen för Svedala kommun 2019-2035 visar hur befolkningsutvecklingen förväntas bli fram till 2035. Prognosen är sammanställd 2017-03-29 och är delvis baserad på kommunens exploateringsplan.

Svedala kommun har högre andel barn och gymnasieungdomar än riket i dess helhet och lägre andel ungdomar och pensionärer. Svedala kommuns befolkning åldras och andelen pensionärer ökar. Vid årsskiftet 2017/2018 fanns det 3 717 personer i kommunen som var 65 år eller äldre vilket motsvarar 17,6 % av befolkningen. Detta är en ökning med 1 634 personer i åldersgruppen på 16 år. Fram till slutet av år 2035 kan antalet pensionärer beräknas öka till 4 600 personer.

Svedala kommun planerar för en utbyggnad med 2 070 nya bostäder under perioden 2019-2035. Under åren 2019-2023 beräknas det färdigställas mellan 90 och 265 bostäder per år. Detta bör leda till ett inflyttningsöverskott på i medeltal cirka 410 personer per år. För åren 2024-2035 medför ett bostadsbyggande på 100 bostäder per år ett flyttningsnetto på i medeltal +200 personer per år.

Befolkningsprognos för Svedala kommun 2019-2035

Rapport om befolkningsutveckling för året 2018

Hur såg prognosen ut och hur blev det faktiska resultatet?

Rapport med  befolkningsutveckling Svedala kommun år 2018

Befolkningen i Svedala kommun har ökat med 3 307 personer under åren 2004-2018. Under år 2018 ökade befolkningen i kommunen med 502 personer till 21 576 personer. Detta var en lägre befolkningsförändring än förväntat enligt kommunens befolkningsprognos från våren 2018 ( +668 personer ). Antalet födda minskade under år 2018 till 227 barn vilket kan jämföras med 193 födda år 2017 och 207 födda år 2016. Prognos för år 2018 var 229 födda barn. Under år 2018 avled 122 personer i kommunen, vilket var 36 personer färre än förväntat. Flyttningarna gav ett netto på +395 personer ( +588 enligt prognos ). Skillnaden mellan prognos och faktisk befolkningsutveckling kan huvudsakligen förklaras av lägre inflyttning än förväntat.

Svedala kommunfakta för 2019 från SCB

Svedala kommun i korthet - en sifferexercis

Invånarantal i våra tre största tätorter

 • Svedala tätort 11 184 personer (31 december 2018)
 • Bara 3 791 personer (31 december 2018)
 • Klågerup 2 107 personer (31 december 2018)

Invånare i kommunens distrikt. Det är statistiska områden från SCB som täcker kommunens yta.

 • Törringe-Västra Kärrstorp 393 personer (31 mars 2019)
 • Svedala 13 264 personer (31 mars 2019)
 • Skabersjö 305 personer (31 mars 2019)
 • Börringe 590 personer (31 mars 2019)
 • Hyby (Klågerup) 3 012 personer (31 mars 2019)
 • Bjärshög 87 personer (31 mars 2019)
 • Bara 3 991 personer (31 mars 2019)

Karta över kommunens statistiska distriktsområden

Andra rapporter från SCB (Statistiska centralbyrån)

SCBs medborgarundersökning  - hösten 2017 Svedala kommun

Publicerad 2016-05-12 kl 08:29
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2020-02-03 kl 15:30