Svedala kommun logotyp - liggande

Befolkningsstatistik

Hur många bor det egentligen i Svedala kommun och vad arbetar vi med?

Hur många är vi?

  • Invånarantalet för Svedala kommun var 20 771 personer den 31 december 2016
  • Befolkningen i Svedala kommun har ökat med  2 230 personer under åren 2004-2016.

Under år 2016 ökade befolkningen i kommunen med 309 personer till 20 771. Detta var en kraftigare befolkningsförändring än förväntat enligt kommunens befolkningsprognos. Antalet födda minskade under året 2016 till 207 barn, vilket kan jämföras med 248 födda året innan. Prognosen för år 2016 var 243 födda barn. Under 2016 avled 156 personer i kommunen, vilket var sju personer fler än förväntat. Flyttningarna gav ett netto på + 261 personer.
Skillnaden mellan prognos och faktisk befolkningsutveckling kan huvudsakligen förklaras av en högre inflyttning än förväntat av unga barnfamiljer.

Befolkningsprognos 2017-2030

Befolkningsprognosen för Svedala kommun 2017-2030 visar hur befolkningsutvecklingen förväntas bli fram till 2030. Prognosen är sammanställd 2017-03-29.

Befolkningsprognos för Svedala kommun 2017-2030

Rapport befolkningsutveckling år 2016

Hur såg prognosen ut och hur blev det faktiska resultatet?

Rapport befolkningsutveckling år 2016 Svedala kommun

Vad arbetar vi med?

6 700 boende i Svedala kommun pendlar till sina arbeten på annan ort. 4 591 av dessa arbetar i Malmö vilket kan jämföras med 732 i Lund och 326 i Trelleborg. 3 904 personer pendlar från annan ort till sitt arbete i Svedala. Av dessa kommer 1 326 från Malmö, 590 från Trelleborg, 322 från Lund och 320 från Skurup.

Av de boende i Svedala arbetar 1 511 personer inom handel och 1 228 inom tillverkning och utvinning. 1 447 personer arbetar inom vård och omsorg. Två tredjedelar av dem som arbetar inom sjukvård och industri har sitt arbete på annan ort än Svedala, vanligen Malmö eller Lund, men även Trelleborg.

Källa: SCB 2013

Mer kommunfakta 

Publikationer med mer statistik för Svedala kommun.

Publicerad 2016-05-12 kl 08:29
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2017-09-13 kl 08:59