Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

FÖRFATTNINGSSAMLING

I Svedala kommun finns lokala ordningsregler som är samlade i en författningssamling. Här finns regler, taxor, avgifter och reglementen för dig som bor och verkar i kommunen samt för nämnder och kommunens verksamheter. Innehållet framgår i punkten 1-7 nedan.

Svedala kommuns författningssamling är uppdelad enligt följande:

1. Bestämmelser, riktlinjer
2. Taxor och avgifter 
3.  Bidragsbestämmelser
4. Arbetsordningar, reglementen, delegationsförteckningar 
5.  Arvodes- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda
6. Bolagsordningar för av kommunen ägda
aktiebolag samt ägardirektiv
7. Stiftelser

Under flikarna i menyn till vänster hittar du länkar till reglementen, taxor med mera som ingår i författningssamlingen.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:22
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2017-07-25 kl 09:55