Stäng

Skolval

Illustration: Svedala kommun

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Skolvalet för läsår 23/24 är slut och nästa tillfälle är januari 2025 för läsår 25/26.

Logga in i webbportalen redan nu och kontrollera att du har korrekt mejladress inlagd så att du inte går miste om viktig information. 

Webbportalen för skolval

Observera att vi menar önskemål om kommunala skolor när det gäller skolval till grundskolan! Vet du redan att ditt barn ska gå i en skola i en annan kommun anger du övrig skola som val.

Urvalskriterier

 1. Vårdnadshavarens önskemål
 2. Relativ närhet
 3. Relativ närhet för barn vars vårdnadshavare inte har gjort ett aktivt val.

Hur gör du ett skolval?

Du loggar in på webbportalen med ditt BankID eller e-legitimation efter du har fått inbjudan till skolval och datum för skolvalsstart har infallit. Där finns en länk som för dig till skolvalet för ditt barn där du lägger in dina önskemål. Ditt val ska sedan bli bekräftat av av den andre vårdnadshavaren som också loggar in via sitt eget BankID. Det är viktigt att ni båda vårdnadshavare loggar in och gör val eller bekräftar val för att skolvalet ska vara giltigt. Om vårdnadshavare anger olika svar, registreras det som oense, och barnet kan då bli placerad vid en skola som ingen av vårdnadshavarna önskat. 

Observera att om ni båda loggar in på samma enhet (dator), var noga med att kontrollera att du är inne på din egen profil i webbportalen och inte den andra vårdnadshavarens profil!

Webbportalen för skolval

Använd Bank-ID/e-legitimation

Skolvalet gör du i vår webbportal där du som vårdnadshavare behöver ha e-legitimation/BankID för att kunna logga in och säkerställa din identitet. Kontakta din bank eller Skatteverket för att skaffa e-legitimation/BankID.

Problem med inloggning/andra frågor

Sista dagen den 8 februari kommer vi att finnas som support även på kvällstid om man har några frågor eller problem med inloggning för att göra sitt skolval eller bekräfta skolval. 

Övergång till fritidshem

Har ditt barn en förskoleplacering i kommunen kommer ni automatiskt att få en fritidsplacering på nya skolan till höstterminen. Detta gäller inte om du är föräldraledig eller har en avgiftsfri allmän förskoleplacering då barnet endast får vistas på fritids om vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Är du arbetssökande kommer ditt barn att ha en vilande placering på fritids, som du snabbt kan aktivera om du får ett arbete eller börjar studera.

 • Arbete/studier -övergår till fritids från måndag v 32 per automatik
 • Arbetssökande - övergår till vilande fritids från måndag v 32 per automatik
 • Föräldraledig - automatiskt placeringsstopp på förskola söndag vecka 31.(Behöver du plats på fritidshem i förskoleklass ska du göra ansökan.)
 • 15 timmars allmän förskola - automatiskt placeringsstopp på förskola vårterminens sista dag.(Behöver du plats på fritidshem i förskoleklass ska du göra ansökan.)

Har ditt barn en fritidshemsplacering nu i tredje klass? Då kommer barnet också att ha en placering på fritids på den nya skolan. Om ni inte vill ha det så måste ni säga upp platsen minst 2 månader innan skolstart på nya skolan. 

Byta skola inom kommunen

Om du har fått placering på en skola du önskar byta ifrån gör du detta här på svedala.se genom att logga med ditt BankID efter 31 mars. Ansökan avser kommande läsår, tänk på att ange rätt årskurs. Ansökan finns sedan registrerad under kommande läsår och om du inte fått erbjudande men fortfarande önskar byta behöver du göra en ny ansökan.

Så här ansöker du om att byta skola:

 1. Gå in under Min sida.
 2. Här ser du Mina placeringar.
 3. Klicka på knappen Byta skola under din befintliga placering.
 4. Följ stegen, välj vilken skola du önskar att byta till samt till vilken årskurs du önskar byta.

Ansök om byte av grundskola

Det finns ingen garanti när du vill byta skola. Det sker i mån av plats.

Har du precis flyttat till kommunen eller bytt folkbokföringsadress?

Avgränsningen för att tillhöra skolvalet eller inte beror på folkbokföringen. Blir du folkbokförd under perioden för skolvalet måste du kontakta kommunen per telefon eller på utbo@svedala.se för att kunna bli inbjuden till skolvalet. Blir du folkbokförd efter skolvalsperioden behandlar vi inflyttningsansökan efter skolvalsplaceringarna är klara.

Går du i trean i Svedala kommun men är folkbokförd i annan kommun?

Att önska skola får alla göra som har sin skolgång här. Barn som är folkbokförda i annan kommun kommer att bli erbjudna plats på den skola där det finns tillgängliga platser.

Mitt barn går på en fristående skola som inte erbjuder nästa årskurs.

Om ditt barn går på en fristående skola som inte erbjuder nästa årskurs och ni önskar att ert barn börjar i en kommunal skola ska också ni logga in i webbportalen. Där går ni in och läser under mina placeringar. Ni kommer då att se ert barns namn och befintlig skolplacering. Klicka på knappen "Byte av skola" och lägg in byte till den skolan som ni önskar. Erbjudande om plats skickas ut under våren.

Hur vi räknar ut fågelvägen. Illustration.

Exempel: Lisa har 600 meter till den skola hon önskat och 750 meter till sin näst närmaste skola (750-600=150 meter). Kalle har 400 meter till skolan han önskat och 500 meter till sin näst närmaste skola (500-400=100 meter). I det här fallet blir det Lisa som får platsen på den önskade skolan eftersom hon skulle få längre till den alternativa skolan. Illustration: Svedala kommun

Hur räknar vi ut relativ närhet?

Vi räknar fram relativ närhet genom att vi mäter avståndet mellan ditt barns folkbokföringsadress och den önskade skolan fågelvägen, vilket är den mätmetod som Skolverket använder via sitt mätverktyg på deras webbplats valjaskola.se. Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd = relativ närhet.

Därefter jämför vi den relativa närheten för samtliga som har sökt samma årskurs i samma skola. Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem kan få en plats,  är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Om du har skyddad identitet eller saknar tillgång till e-legitimation vänligen kontakta oss omgående!

Publicerad 2017-01-10 kl 11:56
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2023-08-17 kl 15:52