Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Skolval

Skylt med två piler som det står skola x eller skola y. Foto.

Foto: Svedala kommun

Kontakt

Utbildningsenheten
040-626 80 00
skolval@svedala.se

Vårdnadshavare till barn i Svedala kommun som ska börja i förskoleklass eller som går i en skola som inte erbjuder nästa årskurs, ska göra ett skolval. Elever på Baraskolan får automatiskt en plats på Spångholmsskolan.

Skolvalet görs i januari/februari. Nästa skolval beräknas pågå mellan den 22 januari 2018 - 11 februari 2018.

Du behöver e-legitimation/bank-id

Skolvalet gör du på vår webbportal där du behöver ha e-legitimation/bank-id för att säkerställa din identitet. Kontakta din bank eller Skatteverket för att skaffa e-legitimation/bank-id. Uppdatera också din mejladress i webbportalen så att du inte går miste om information som skickas ut.

 

SÅ HÄR GÖR DU:
Ansökan görs av en vårdnadshavare. Om barnet har två vårdnadshavare måste den andra vårdnadshavaren bekräfta ansökan i webbportalen för skolval, förskola, fritidshem. Om den inte blir bekräftad inom angiven svarstid räknas valet som ogiltigt.

Antagningsprinciper

Kommunen placerar eleverna enligt vårdnadshavarnas önskemål, så långt det är möjligt. Om antalet sökande till en kommunal skola är fler än antalet platser görs urval enligt principen om relativ närhet, detta kan innebära att barnet inte alltid blir placerad på den skolan som ligger närmast hemmet. De flesta fristående skolor och skolor utanför Svedala har andra antagningsprinciper. Kontakta respektive skola för mer information.

Relativ närhet

Relativ närhet räknas fram genom att vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan. Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd = relativ närhet.

Därefter jämför vi den relativa närheten för samtliga som har sökt samma årskurs i samma skola. Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Exempel: Lisa har 600 meter till den skola hon önskat och 750 meter till sin näst närmaste skola (750-600=150 meter). Kalle har 400 meter till skolan han önskat och 500 meter till sin näst närmaste skola (500-400=100 meter). I det här fallet blir det Lisa som får platsen på den önskade skolan eftersom hon skulle få längre till den alternativa skolan.

Skolskjuts

Regler för skolskjuts beskrivs i kommunens skolskjutsreglemente. Elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i är inte berättigade till kostnadsfri skolskjuts.

Placeringsbesked

Placeringsbesked skickas ut under vecka 11.

Skolbyte

För barn som inte är folkbokförda i kommunen, alternativt där det finns önskemål om ny skolplacering kommer det att finnas möjlighet att ansöka om detta på webbportalen från och med slutet av mars.

Om du har skyddad identitet eller saknar tillgång till e-legitimation vänligen kontakta oss omgående.

Publicerad 2017-01-10 kl 11:56
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2017-10-12 kl 13:03