Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Skolval

Foto: Svedala kommun

Kontakt

Utbildningsenheten
040-626 80 00
skolval@svedala.se

Går ditt barn sista året på förskolan? Eller går ditt barn på en skola som inte erbjuder nästa årskurs? I januari är det dags för dig att göra skolval, vilket innebär att du önskar vilken grundskola barnet ska gå på från höstterminen 2019. Se därför till att logga in i webbportalen redan nu och kontrollera att du har korrekt mejladress inlagd så att du inte går miste om viktig information. Barn som går på Baraskolan har automatiskt en plats på Spångholmsskolan och behöver inte göra något val.

Observera att vi menar önskemål om kommunala skolor när det gäller skolval till grundskolan! Vet du redan att ditt barn kommer att gå i en skola i en annan kommun väljer du övrig skola som val.

Inbjudan öppet hus hos skolorna Svedala tätort

Urvalskriterier

  1. Vårdnadshavarens önskemål
  2. Relativ närhet
  3. Relativ närhet för barn vars vårdnadshavare inte har gjort ett aktivt val.

Hur gör du ett skolval?

Du loggar in på webbportalen med ditt bankID eller e-legitimation efter du har fått inbjudan till skolval och datum för skolvalsstart har infallit. Där finns en länk som för dig till skolvalet för ditt barn där du lägger in dina önskemål. Ditt val ska sedan bli bekräftat av av den andre vårdnadshavaren som också loggar in via sitt eget BankID. Det är viktigt att ni båda vårdnadshavare loggar in och gör val eller bekräftar val för att skolvalet ska vara giltigt.

Observera att om ni båda loggar in på samma enhet (dator), var noga med att kontrollera att du är inne på din egen profil i webbportalen och inte den andra vårdnadshavarens profil!

Webbportalen för skolval

Använd Bank-ID/e-legitimation

Skolvalet gör du i vår webbportal där du som vårdnadshavare behöver ha e-legitimation/BankID för att kunna logga in och säkerställa din identitet. Kontakta din bank eller Skatteverket för att skaffa e-legitimation/BankID.

Har du precis flyttat till kommunen?

Avgränsningen för att tillhöra skolvalet eller inte beror på folkbokföringen. Blir du folkbokförd under perioden för skolvalet måste du kontakta kommunen per telefon eller på skolval@svedala.se för att kunna bli inbjuden till skolvalet. Blir du folkbokförd efter skolvalsperioden behandlar vi inflyttningsansökan efter skolvalsplaceringarna är klara.

Hur vi räknar ut fågelvägen. Illustration.

Exempel: Lisa har 600 meter till den skola hon önskat och 750 meter till sin näst närmaste skola (750-600=150 meter). Kalle har 400 meter till skolan han önskat och 500 meter till sin näst närmaste skola (500-400=100 meter). I det här fallet blir det Lisa som får platsen på den önskade skolan eftersom hon skulle få längre till den alternativa skolan. Illustration: Svedala kommun

Hur räknar vi ut relativ närhet?

Vi räknar fram relativ närhet genom att vi mäter avståndet mellan ditt barns folkbokföringsadress och den önskade skolan fågelvägen, vilket är den mätmetod som Skolverket använder via sitt mätverktyg på deras webbplats valjaskola.se. Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd = relativ närhet.

Därefter jämför vi den relativa närheten för samtliga som har sökt samma årskurs i samma skola. Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem kan få en plats,  är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Om du har skyddad identitet eller saknar tillgång till e-legitimation vänligen kontakta oss omgående!

Publicerad 2017-01-10 kl 11:56
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2018-11-23 kl 12:19