Stäng

Städning av gator och trottoarer

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Städning av kommunala vägbanor sker kontinuerligt under året. För att sopa gatorna anlitar kommunen sopentreprenör.

Sopning av kommunens gator sker i omfattningen:

• I centrala Svedala och Bara sopas gatorna 5 gånger per år.

• Gator i tätorterna Svedala, Bara, Klågerup och Holmeja sopas 3 gånger per år.

• Gång- och cykelvägar i tätorterna Svedala, Bara och Klågerup sopas 3 gånger per år.

• Infarter båda sidor inklusive refuger och vändzoner sopas 2 gånger per år.

Sandsopning sker under normala väderförhållanden under veckorna 16-17.

Utöver detta så städas gaturummet regelbundet på andra sätt, som tömning av papperskorgar, rensning av dagvattenbrunnar, borttagande av löst skräp och dylikt.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:17
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2023-01-24 kl 07:05