Stäng

Papperskorgar och skräp

Nya sorteringskärl under 2024 på offentliga platser i kommunen.

Kontakt

Johanna Eriksson
Gatu- och parkchef
040-626 82 12
johanna.eriksson@svedala.se

I kommunen finns det både papperskorgar, soptunnor, sorteringskärl och hundlatriner på offentliga platser. Hur ofta dessa töms varierar beroende på vad för behållare det gäller och var den står, men oftast en gång per vecka. På de flesta ställena fungerar papperskorgarna även som hundlatrin. Det finns markeringar som visar vad du kan kasta i vilken soptunna.

Under 2024 har även ny sopsorteringskärl placerats i hela kommunen. För att få till ett hållbart samhälle behöver vi alla hjälpa till med att till exempel sortera sopor bättre. I facket för "restavfall" går det även bra att slänga hundbajspåsar (brännbart avfall).

För att underlätta sortering och nå de nationella kraven och kommunens miljömål har vi därför satt ut nya flerkärlsfack på publika platser, som har en större mängd besökare, i hela kommunen. De papperskorgar som fanns i närheten av flerfackskärlen har tagits bort, eftersom de inte erbjöd någon sortering.

Många av de gamla soptunnorna kommer alltså att finnas kvar utmed exempelvis gång- och cykelstråk och i mindre parker. Insamlingen av sopor i de nya större kärlen blir effektivare och framför allt miljövänligare. Sopsortera och bidra till en renare miljö där du bor och i de offentliga områdena du vistas!

Karta över papperskorgar i kommunen

Karta över var du kan hämta hundbajspåsar i kommunen

Runt om i kommunen finns gratis bajspåsar uppsatta. Vi hoppas detta kan hjälpa dig som hundägare att samla upp efter din hund. Påsarna är sponsrade av företagen som står ovanför påsarna. Dessa påfylles en gång i veckan.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:16
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2024-04-08 kl 10:41