Stäng

Välfärdsteknik i ditt hem

Kontakt

Emma Widbom
Biståndshandläggare, hela kommunen födda dag 1-11. Hemtjänst, särskilt boende
040-626 83 55
emma.widbom@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
My Almkvist
Biståndshandläggare, hela kommunen födda dag 12-21. Hemtjänst, särskilt boende
040-626 83 77
my.almkvist@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
Yvonne Lenander
Biståndshandläggare, hela kommunen födda dag 22-31. Hemtjänst, särskilt boende
040-626 83 56
yvonne.lenander@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
Eyla Ekaas
Biståndshandläggare samverkan vid utskrivning (SVU)
040-626 83 54
eyla.ekaas@svedala.se

Välfärdsteknik är digital teknik som bidrar till en ökad livskvalitet för dig. Här kan du läsa om trygghetslarm, dörrlarm, larmmatta, gps-larm, trygghetskamera och rökdetektor.

Trygghetslarm

Vad är ett trygghetslarm?

Ett trygghetslarm är till för att du ska känna trygghet i ditt hem. Genom att trycka på din larmklocka som du har runt handleden eller bär runt halsen, kan du vid oförutsedda situationer påkalla hjälp från hemtjänstpersonal. Trygghetslarm består av en larmklocka och en talapparat med högtalare. Ett trygghetslarm ersätter inte larmnummer 112.

När använder jag mitt trygghetslarm?

Du kan använda larmet dygnet runt. Om du känner dig otrygg, om din hälsa försämras eller du hamnar i en annan situation där du behöver hjälp eller stöd av personal. Larmet är personligt kopplat till dig. Du kan inte larma för någon annan. Trygghetslarmet är ett socialt larm vilket innebär att det är
omvårdnadspersonal och inte en sjuksköterska som besvarar ditt larm.

Vad händer när jag larmar?

När du är i behov av hjälp trycker du på larmklockan. Personal från Trygghetscentralen kommer att svara dig genom talapparatens högtalare inom några minuter och personal från hemtjänsten kommer hem till dig vid behov. Är du inte i närheten av högtalaren och kan svara, kommer personalen hem till dig.

Kontaktuppgifter till närmsta närstående/anhörig ska lämnas till biståndshandläggare vid ansökan om trygghetslarm, för att hemtjänstpersonal ska kunna förmedla eventuell händelse till dem om du behöver sjukhusvård eller annan uppkommen händelse av vikt.

Installation av trygghetslarm

Hemtjänsten kommer hem till dig och installerar ditt larm. När du fått ditt trygghetslarm installerat så sätts det upp ett digitalt lås (phoniro) på din dörr så att hemtjänstpersonalen kan komma in hos dig och att besöket registreras.

Du måste lämna ifrån dig en nyckel till hemtjänsten när du får ditt larm installerat. Det är en säkerhetsåtgärd och nyckeln används enbart om det digitala låset inte skulle fungera.

Hur fungerar trygghetslarm?

Larmet fungerar i din bostad, räckvidden kan variera. Det är viktigt att du tillsammans med hemtjänstpersonalen testar larmets räckvidd både inom- och utomhus. För din egen säkerhet är det viktigt att du alltid bär larmet på dig. Larmet är vattentätt så att du kan ha det på sig när du duschar eller badar. Larmet har en batteribackup om strömmen går.

Ansöka om trygghetslarm

Om du behöver ett trygghetslarm kan du ansöka  om detta. Det är  biståndshandläggaren som fattar ett formellt beslut.

Du kan ansöka om trygghetslarm via våra e-tjänster eller ringa en av våra biståndshandläggare.

Ansök om trygghetslarm via e-tjänst

Återlämning av trygghetslarm

Larmet lämnas tillbaka till Heminsatsernas hus på Ågatan 27 i Svedala.

Dörrlarm

Personer med demenssjukdom som till exempel går ut oavsiktligt kan få ett dörrlarm till ytterdörren. Detta för att öka deras säkerhet, trygghet och livskvalitet, genom att de får en ökad rörelsefrihet. En signal går till hemtjänsten när de öppnar ytterdörren och hemtjänstpersonal åker då hem till dem för att se så att de är hemma.

Dörrlarm är en begränsningsåtgärd, det krävs ett samtycke från personen för att få sätta ett dörrlarm på ytterdörren.

Larmmatta

Larmmattan placeras vid ytterdörren när dörrlarm inte går att installera. Larmmattan kan minska risken för fall samt förhindra situationer där personer med demenssjukdom avviker från hemmet.

GPS-larm

Personer med demenssjukdom, kan vid bedömning av demens-
sjuksköterska i Svedala kommun, få ett GPS-larm om det finns risk för att de går ut och inte hittar hem.

GPS-larm är en begränsningsåtgärd och det krävs ett samtycke från personen för att få använda en GPS-sändare på personen för att kunna spåra vart personen befinner sig.

Trygghetskamera

Trygghetskamera är ett alternativ för dig som är i behov av tillsyn under natten. I stället för att hemtjänstpersonalen kommer hem till dig under natten tittar Trygghetscentralen till dig genom kameran för att du inte ska bli störd.

När du har blivit beviljad kameratillsyn sätts en kamera upp hemma hos dig. Tillsamman med hemtjänsten kommer du överens om vilka tider som de ska titta till dig genom kameran.

Trygghetscentralen kopplar endast upp sig mot kamera de tider som ni är överens om för att se om allt är bra med dig. Ser allt bra ut, stänger de av kameratillsynen. Om Trygghetscentralen inte kan göra en bedömning direkt, kopplar de upp sig mot kameran igen för att titta till dig. Om de fortfarande inte kan göra en bedömning kommer hemtjänstpersonal hem till dig för att se till att allt är som det ska.

Rökdetektor/Brandvarnare

Du som har trygghetslarm kan mot självkostnadspris, enligt taxa som bestäms av Svedala kommun, få installerat en rökdetektor kopplat till ditt trygghetslarm.

Rökdetektorn kopplas till ditt trygghetslarm och om rökdetektorn larmar så går larmet direkt till larmcentralen. Larmcentralen söker kontakt med dig för att bekräfta eller dementera branden, om ingen kontakt kan etableras larmas Räddningstjänsten och hemtjänsten.

Kostnader

Mer information om avgifter och regler finns här.

Publicerad 2016-03-24 kl 10:56
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2023-09-28 kl 17:58