Stäng

Hemtjänstval brukare

Kontakt

Emma Widbom
Biståndshandläggare, hela kommunen födda dag 1-11. Hemtjänst, särskilt boende
040-626 83 55
emma.widbom@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
My Almkvist
Biståndshandläggare, hela kommunen födda dag 12-21. Hemtjänst, särskilt boende
040-626 83 77
my.almkvist@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
Yvonne Lenander
Biståndshandläggare, hela kommunen födda dag 22-31. Hemtjänst, särskilt boende
040-626 83 56
yvonne.lenander@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
Eyla Ekaas
Biståndshandläggare samverkan vid utskrivning (SVU)
040-626 83 54
eyla.ekaas@svedala.se

I Svedala kommun har du möjlighet att välja utförare av hemtjänsten.

Vad är hemtjänstval?

Hemtjänstval innebär att du som har hemtjänst kan välja utförare. Det kan vara kommunens egen hemtjänst eller ett företag som kommunen har godkänt och tecknat avtal med. Kommunen ställer samma krav på de godkända företagen som på kommunens egen hemtjänst.

Hemtjänstvalet omfattar serviceinsatserna städning och inköp, omvårdnadsinsatser, hälso- och sjukvårdsinsatser och trygghetslarm dagtid (kl 6:45-23:00). Insatser nattetid (kl 23:00-6:45) och matdistribution utförs endast av kommunens hemtjänst. Tvättservice utförs endast av en upphandlad utförare.

Godkända utförare

Du kan välja mellan följande utförare:

Att välja utförare

Du ska vara beviljad hemtjänst av kommunens biståndshandläggare innan du kan välja utförare.

Om hemtjänst i Svedala kommun

Om du inte får tag i biståndshandläggaren, kan du också ringa vår kundservice som gärna hjälper till. 

Du som redan har hemtjänst kan välja utförare och skicka den till kommunen. 

Att inte välja utförare

När en vårdtagare inte kan eller vill välja utförare kommer vårdtagaren att tilldelas en utförare som har möjlighet att utföra vårdtagarens biståndsbedömda insatser enligt en i förväg bestämd turordningslista. I turordningslistan ingår den kommunala hemtjänsten och godkända privata hemtjänstutförare. Se turordningslista längst ner på sidan.

Att byta utförare

Du som har hemtjänst kan när som helst byta utförare. Det krävs ingen förklaring till varför du byter.

Du byter utförare genom att fylla i en blankett/e-tjänst för omval av utförare av hemtjänst  och skicka den till kommunen. Från det att kommunen har fått din blankett tar det högst 14 dagar innan den nya utföraren tar över.

Här hittar du blankett/e-tjänst för omval av utförare av hemtjänst

Vad kostar det?

Din avgift är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Avgiften betalas direkt till Svedala kommun. 

Avgifter och regler vård och omsorg i Svedala kommun

Kommunens ansvar

Svedala kommun har det yttersta ansvaret för hemtjänsten även när den utförs av ett företag som kommunen har tecknat avtal med. Alla utförare i Hemtjänstvalet måste leva upp till kommunens krav. Kommunen följer regelbundet upp hemtjänsten.

Tilläggstjänster

Företag som ingår i Hemtjänstvalet kan erbjuda tilläggstjänster. Tilläggstjänster ingår inte i biståndsbeslutet och du betalar för dessa direkt till utföraren. Kommunen har inget ansvar för tilläggstjänster.

Är du inte nöjd?

Om du inte är nöjd ska du i första hand vända dig till din utförare. Utföraren ska lyssna till dina synpunkter och rätta till fel och brister. Om du trots allt inte är nöjd kan du kontakta din biståndshandläggare. Du har rätt att byta utförare, se mer under rubriken Att byta utförare.

Ansökan hemtjänstval

Välj utförare för hemtjänst-insatser som städning och inköp, omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Innan du kan välja utförare ska du vara beviljad insats av kommunens biståndshandläggare.

Fyll inte i ansökan om du redan har hemtjänst och vill behålla din utförare.

E-tjänst: Val och omval, hemtjänsteutförare

Kontakta någon av våra biståndshandläggare om du vill få hemskickat ansökningsformulär och informationsmaterial.

Turordningslista vid ickevalsalternativ

2023 Oktober - Agaten hemtjänst
2023 November - Svedala kommun
2023 December - Agaten hemtjänst
2024 Januari - Svedala kommun
2024 Februari - Agaten hemtjänst
2024 Mars - Svedala kommun
2024 April - Agaten hemtjänst
2024 Maj - Svedala kommun
2024 Juni - Agaten hemtjänst
2024 Juli - Svedala kommun
2024 Augusti - Agaten hemtjänst
2024 September - Svedala kommun
2024 Oktober - Agaten hemtjänst
2024 November - Svedala kommun
2024 December - Agaten hemtjänst

Publicerad 2016-06-07 kl 13:36
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2023-10-23 kl 11:12