Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Vi söker kontaktpersoner, ledsagare och avlösare enligt LSS

Foto: Marie Linnér

Kontakt

Carina Svanebjär
Administratör
0709-896797
carina.svanebjar@svedala.se

Vi söker dig som vill göra skillnad för någon i vardagen! Vill du ställa upp som kontaktperson, ledsagare och/eller avlösare i hemmet för att hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar, så att de kan leva så självständigt som möjligt?

Kontaktperson, LSS

Du som kontaktperson är en viktig person som kan hjälpa till att bryta isolering och ensamhet. Du träffar personen som är i behov av din hjälp, 2-4 tillfällen per månad utifrån biståndsbeslut. Utifrån personens behov bestämmer ni gemensamt vad ni vill göra under tiden ni är tillsammans. Ni kan träffa varandra hemma eller gå ut, ni kan prata, baka, promenera, se på film eller hitta på andra aktiviteter. Det viktigaste är egentligen inte själva aktiviteterna utan att ni träffar varandra och umgås.

Tanken med träffarna är att den du är kontaktperson för ska få stöd i att bryta sin isolering och ensamhet och även få uppmuntran att delta i samhällsaktiviteter. Med dig som stöd kan hen känna sig trygg i att ha roligt tillsammans med en vän och kanske prova nya aktiviteter.

Ledsagare, LSS

Du som ledsagare träffar regelbundet en person med funktionsnedsättning som behöver stöd och uppmuntran för att få en meningsfull och stimulerande fritid. Med hjälp av ditt stöd kan hen ta del av olika aktiviteter och skapa kontakt med andra.

Som ledsagare är du ett viktigt stöd för att en person med funktionsnedsättning får möjlighet att komma ut och ta del av samhället. Du kan vara med i fritids- och kulturaktiviteter som att åka till träning eller att hen med din hjälp skapar och håller kontakt med andra. Genom att du är med som stöd bidrar du till att hen ökar sin självständighet.

Avlösare, LSS

Du som avlösare är viktig för att ordinarie vårdnadshavare ska få avlastning i sin vardag. De familjer som behöver avlösarservice har ofta barn eller ungdomar vars funktionsnedsättningar medför ett omfattande omsorgsarbete.

Som avlösare är ditt uppdrag att se till att barnet eller ungdomen har det bra de timmar föräldrarna är avlastade. På så vis kan föräldrarna känna sig trygga med att du är hemma hos deras barn medan de får möjlighet att göra något annat.

Du verkar självständigt i barnets eller ungdomens hem. Det innebär att du är hemma hos familjen och ansvarar för barnet eller ungdomen så att de anhöriga blir avlastade. De familjer som har avlösarservice i hemmet har vanligtvis yngre barn eller tonåringar.

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Målet är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva så självständigt som möjligt. För att ha rätt till stöd enligt LSS ska du som funktionshindrad ingå i någon av de tre personkretsar som finns i lagen:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående funktionshinder begåvningsmässigt, efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande.
  • Personens funktionshinder är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och personen har därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Lagen ger rätt till tio specifika insatser varav kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet är tre utav dem.

Jag är intresserad, hur går jag tillväga?

När du anmäler dig som kontaktperson, ledsagare eller avlösare blir du kallad till en intervju för att vi ska lära känna dig och ta reda på vilka intressen du har. Det gör vi för att kunna matcha dig på ett bra sätt med personen du ska vara stöd till utifrån hens önskemål. Därefter träffar ni varandra tillsammans med någon av oss innan ni bestämmer er, så ni har de bästa förutsättningar för det fortsatta samarbetet.

Din utbildning

Du behöver ingen särskild utbildning för att vara kontaktperson, ledsagare eller avlösare i hemmet. Naturligtvis är det viktigt att du tycker om att vara tillsammans med andra människor och att du ser och kan möta personens behov, eftersom du kan komma att betyda mycket för hen.

Du verkar under sekretess, vilket innebär att du inte får berätta för andra om sådant som rör personliga förhållanden. Vid intervjun får du mer information om sekretess, tystnadsplikt och annat som är bra att känna till.

Du får ett uppdrag

När ni gör aktiviteter tillsammans betalar brukaren för sig och du för dig. Att vara kontaktperson, ledsagare eller avlösare i hemmet är ett uppdrag och du kan vara det åt flera personer samtidigt. Du får arvode och en viss omkostnadsersättning.

Anmäl dig

Du anmäler dig till Carina Svanebjär om du vill bli kontaktperson, ledsagare eller avlösare i hemmet.

Välkommen med din intresseanmälan - din insats betyder mycket!

 

Publicerad 2018-01-19 kl 11:27
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2020-06-24 kl 13:21