Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Vilket stöd kan du med funktionsnedsättning få?

Kontakt

Boel Wadenheim
Biståndshandläggare
040-626 82 02
Boel.Wadenheim@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:00-10:00
Cecilia Dahlgren
Biståndshandläggare
040-626 81 37
cecilia.dahlgren@svedala.se

För att få rätt till LSS-insatser ska du ha en funktionsnedsättning som gör att du tillhör någon av följande 3 personkretsar: 

 1. Personer med utvecklingsstörning och person med autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer som till följd av stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 

De tio LSS-insatserna är:

 • Avlösarservice i hemmet
 • Kontaktperson
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Ledsagarservice
 • Personlig assistent 
 • Rådgivning och personligt stöd
 • Boende med särskild service för barn och unga
 • Boende med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet

Insatserna är kostnadsfria. Du betalar eventuella egenavgifter i form av mat, hyra, resor och kultur- och fritidsaktiviteter.

I kommunen finns biståndshandläggare som kan ge dig mer information och som tar emot din ansökan om insatser.

Du ansöker om insatserna för stöd och service hos biståndshandläggaren. Biståndshandläggaren utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov. Biståndet är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte tillgodoses på annat sätt. Insatserna inom LSS är frivilliga att söka.

Folder Stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om bistånd får du ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag och hur du då kan överklaga beslutet. Du kan även vända dig till din biståndshandläggare för hjälp och information.

Ansökningar

Publicerad 2016-03-24 kl 11:05
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2020-06-24 kl 13:20