Stäng

Begravningsombud

Kontakt

Bengt Nilsson
Begravningsombud
0703-53 23 62
bengtga.nilsson@telia.com

Länsstyrelsen ska, enligt begravningslagen, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att ansvara för begravningar för människor som bor i Sverige, dvs även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. För att ta tillvara dessa personers intressen utser Länsstyrelsen begravningsombud. Inför förordnande skickar Länsstyrelsen en förfrågan om rekommendation till kommunstyrelsen i Svedala kommun. 

Begravningsombudets uppgifter

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan genom att bland annat:

  • kontrollera att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • granska hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • undersöka önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • informera om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan
  • hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter

Begravningsombudet ska lämna en årsberättelse till länsstyrelsen om begravningsverksamheten för det närmast föregående kalenderåret.

Mer information om begravningsombud på Länsstyrelsen Skånes webbplats

Publicerad 2016-06-08 kl 14:09
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2023-07-25 kl 10:21