Stäng

Dödsboanmälan

Kontakt

Linda Svensson
Dödsbohandläggare
040-626 81 54
linda.svensson@svedala.se
Telefontider
Vardagar kl 09:30-10:30
Socialtjänsten Svedala kommun
040-626 80 00
Öppettider
Måndagar kl 08:00-16:30
Tisdagar kl 08:00-16:30
Onsdagar kl 08:00-16:30
Torsdagar kl 08:00-16:30
Fredagar kl 08:00-15:00

Många som avlider saknar medel och försäkring som täcker de kostnader som uppkommer i samband med begravning. Anhöriga kan då vända sig till socialkontoret för att få hjälp med att göra en så kallad dödsboanmälan. Dödsboanmälan, som är kostnadsfri, ska upprättas inom tre månader från dödsfallet. Anmälan översänds för registrering till Skatteverkets bouppteckningsavdelning i Kalmar.

Förutsättningar för dödsboanmälan

Dödsboanmälan får göras om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Om den avlidne äger fast egendom (fastighet, tomträtt) måste en bouppteckning upprättas. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.

Viktigt att tänka på

Om den avlidne inte har medel som täcker de skulder han/hon har samt begravningskostnader, ska man som anhörig inte betala skulderna innan en dödsboanmälan eller bouppteckning har gjorts.

Finns autogiro ska även dessa stoppas. Vissa skulder/fordringsägare har förmånsrätt före andra i denna situation. Det finns en risk att man som anhörig blir återbetalningsskyldig till dödsboet om man gör utbetalningar. Det är bra om man ringer direkt till fordringsägarna när en räkning kommer och begär 3 månaders uppskov, räknat från dödsdagen, samt förklarar att tillgångar saknas och att en boutredning ska göras.

När dödsboanmälan är klar och registrerad hos Skatteverket sänder man en kopia till fordringsägarna och ansöker om att skulden avskrivs. 

Skatteverkets webbplats

Vem betalar begravningen?

I vissa fall är tillgångarna så små att dödsboets företrädare bedömer att de inte kommer att räcka till att bekosta begravningen.

Om anhöriga inte är villiga att själva stå för kostnaderna skall företrädare snarast ta kontakt med kommunens handläggare för information om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna. Bistånd till begravningskostnader kan utgå med max 50 % av Prisbasbeloppet (Pbb år 2021 = 47 600 kr = 23 800 kr). Från detta belopp avräknas eventuella tillgångar i dödsboet.

Dödsboanmälan görs av socialnämnden och kan ersätta en bouppteckning.

För hjälp med dödsboanmälan och ansökan om begravningshjälp, kontakta administratör/dödsbohandläggare.

Ansöka om dödsboanmälan/bistånd, hämta blanketter

Publicerad 2016-03-24 kl 11:15
Sidansvarig: Ingrid Kjellberg
Uppdaterad 2023-11-08 kl 08:15