Stäng

Ny översiktsplan

Kontakt

Strategisk planeringsenhet
040-626 80 00
strategiskplanering@svedala.se

Nu startar vi upp arbetet med en ny översiktsplan! En översiktsplan är ett av kommunens viktigaste styrdokument. Den ska visa var vi bygger bostäder och var näringslivet kan utvecklas de närmaste cirka 20 åren. Och hur vi ska använda, bevara och utveckla våra fina kultur- och naturmiljöer och den viktiga jordbruksmarken.

Vad ser du i Svedala kommun i framtiden? 

Genom att tänka efter före når vi våra framtidsbilder. Vi vill därför i ett tidigt skede hämta in inspiration och information om önskemål och behov för framtiden. Har du någon bra idé? Skriv och rita vad du tänker på den plats du vill. Du ritar och/eller beskriver dina tankar och idéer via ett formulär kopplat till en karta över Svedala kommun. Skicka in dina idéer senast den 9 juni 2024.

Formulär och karta "Medborgardialog för översiktsplan" (välj om du vill öppna formuläret i din webbläsare eller i appen Survey123) Testa att öppna formuläret i Edge om det inte fungerar i Chrome.

Du kan också välja att scanna qr-koden, så kommer du till formuläret med karta. Det går också bra att mejla oss dina idéer till strategiskplanering@svedala.se.

imagebi915.png

När är översiktsplanen klar?  

Under andra halvan av 2025 hoppas vi att ett förslag till översiktsplan kan skickas ut på samråd till en bred krets – internt på kommunen, till medborgare, myndigheter, organisationer, näringsliv, föreningar med flera. Då finns möjligheter att lämna synpunkter på förslaget som sedan bearbetas, skickas på granskning och slutligen antas av kommunfullmäktige under 2028.

Publicerad 2024-04-08 kl 14:59
Sidansvarig: Karolina Johnsson
Uppdaterad 2024-04-29 kl 13:07