Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Museer, gallerier och konst

Juvelen på Värbytorget i Bara är en Tegelskulptur av Lena Ignestams och Carian Zuninos. Foto: Bara bibliotek

Vi lever i ett samhälle där vi ständigt omges av bilder av olika slag. Inom området bildkonst ingår skulptur, måleri, teckning, grafik, foto, installationer, performance, video och multimedia samt även arkitektur, konsthantverk, hantverk och hemslöjd, det vill säga den medvetet formgivna miljön och dess föremål. Mellanformer av detta uppstår hela tiden.

Museer

Besök Svedalas museer i autentisk miljö. Statarmuseet i Torup berättar om statarnas liv och Dockmuseet på Klågerups slott visar dockor från sju generationer. På Expo Torup får du veta mer om Bokskogen, slottet och Torups by.

Museer i Svedala kommun

Gallerier

I Svedala finns konstgalleri Galleri KVIS. Galleri KVIS hittar du i centrala Svedala på Grönegatan 9, cirka fem minuters promenad från tågstationen. Hos Galleri KVIS är det gratis inträde. För utställningar och öppettider besök Galleri KVIS webbplats.

Webbplats Galleri KVIS

Konst i  kommunen

Kommunens konstsamling finns i kommunhuset samt i de lokaler där vi bedriver kommunal verksamhet, till exempel äldreboenden (dagcentraler), skolor och Svedala Folkets Hus. Vi förnyar konstsamlingen kontinuerligt och det är kommunens kulturchef som på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden ansvarar för inköpen. Kommunens konstgrupp hanterar större konstprojekt och arbetar efter riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation, som är antagna av kommunfullmäktige och gäller från 2015.

Förteckning över kommunens konst

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning

Varför konst i offentliga miljöer?

Konst i det offentliga rummet har många funktioner. Det handlar inte bara om att göra platsen vacker och estetiskt tilltalande utan också om att ge platsen eller rummet karaktär och identitet. Konst och kultur är en del av samhällsplaneringen och har betydelse för människornas välbefinnande och ortens tillväxt och attraktionskraft.

När den offentliga konsten tar plats i miljöer där människor bor och verkar blir den en del av vårt demokratiska samhälle, skulpturer, målningar på husfasader, installationer i parker och grönområden, ljussättningar på trafikplatser och husfasader, vattenkonst med mera. I det offentliga rummet där människor möts, frågor ställs och samtal uppstår, kan konsten skapa delaktighet och fungera som katalysator i sociala och demokratiska processer.

Stolt tradition

I Svedala har vi, sedan mitten av 1960-talet, en stolt tradition med konst i det offentliga rummet. Då såg kommunhusets arkitekt Adrian Langendal med flera till att konstnär Einar Forseth fick uppdraget att göra mosaikväggen på fasaden över receptionsentrén mot innergården och en gigantisk muralmålning i före detta biblioteket, numera bygg- och miljöenhetens vackra rum.

Konstnär Einar Forseth

Einar Forseth är den konstnär som också gjort mosaiken i den så kallade Blå hallen Stadshuset i Stockholm. Han har också gjort väggmålningarna i lokalen där Svenssons i Lammhult nu huserar (tidigare biografentré) på Södergatan i Malmö.

Under 1980-90-talet fick Stortorget i Svedala sin "Svävande kub" (Jan Harry Persson), Erlandsdalsparken "Semicirklar" (Bertil Herlov Svensson), Klågerups bibliotek "Kunskapens stege" (Henrik Campanello), Holmagården "Familjegrupp" (Börje Lindberg), Svedala Folkets Hus "Metalltradition” Rune Karlzon, lokvändplatsen i Klågerup "Förvecklingar" (Staffan Nihlén).

Konstnärerna Oscar Reutersvärd och Maria Blomberg

Naverlönnsalens Omöjliga figurer av Oscar Reutersvärd och Maria Blombergs stora textilkonstverk kom till 1984 i samband med att kommunhusets tredje våning inreddes till möteslokal.

Konstnär Gerhard Nordström

Vidare har Svedala den kanske största samlingen av Gerhard Nordströms målningar, placerade på Svedala Folkets Hus, Stella dagcentral, och kommunhuset.

Konst på senare tid

De senaste större konstnärliga gestaltningarna i Svedala är bland annat Ulla Viottis "Hyllning till teglet" i kommunhusets reception, Lage Pergons "Familjeträd" vid Naverlönnskolans huvudentré och Lena Ignestams och Carian Zuninos tegelskulptur ”Juvelen i Bara”. 2018 kom ”Spadtag” på plats på Åkerbrukets torg. Det är konstnärsgruppen inges idée som gjort ”Spadtag”.  Hösten 2020 fick Aggarpskolan ”Spiralen”, en konstnärlig gestaltning av Melissa Henderson som är placerad framför skolans entré.

Publicerad 2016-03-24 kl 12:02
Sidansvarig: Camilla Fröslev
Uppdaterad 2020-10-15 kl 11:13