Stäng

Ungdomsparlamentets protokoll

Kontakt

Klara Persson
Fritidsassistent Svedala
0709-89 64 12
klara.persson@svedala.se

Ungdomsparlamentet är en organisation för ungdomar. Genom parlamentet kan ungdomarna på ett enkelt sätt påverka kommunen de bor i. Ungdomsparlamentet kallar till två sammanträden per år och en utbildningsdag. Allmänheten är välkomna att följa mötet på plats i Naverlönnsalen, i kommunhuset i Svedala, men måste anmäla sig i förväg.

Ungdomsparlamentet är en organisation i Svedala kommun sedan 2006. Syftet med ungdomsparlamentet är att ungdomar på ett enkelt sätt ska kunna påverka kommunen. Det gör de genom att skriva motioner som de tar upp till diskussion och röstar om vid mötena i ungdomsparlamentet. Motionerna måste gynna unga i kommunen för att de ska rösta igenom dem och de får inte handla om skolmaterial eller annat som ingår i ordinarie budget för skolan. Ungdomsparlamentet har en årsbudget på 100 000 kr.

Vem ingår i Ungdomsparlamentet?

Ungdomsparlamentet består av 45 ledamöter, 9 från varje högstadie- och gymnasieskola i Svedala kommun (Aggarpsskolan, Klågerupskolan, Naverlönnskolan, Spångholmsskolan och NFU, Nils Fredriksson Utbildning). I ungdomarsparlamentet ingår också så kallade "yttre ungdomar", ungdomar som går i åk 6 upp till 21-årsålder och är folkbokförd i Svedala kommun, men går i skola i annan kommun. 

Ungdomsparlamentet utser en ordförande och en sekreterare vid det sista sammanträdet på kalenderåret. Mandatperioden är ett kalenderår, ordförande och sekreterare måste närvara på alla sammanträden. Ordförande leder mötena i ungdomsparlamentet och ungdomsrådet, sekreteraren skriver protokoll.

Ordförande: Ebba Jönsson
Sekreterare: Ella Schavon

Ungdomsrapport Lupp 2019

Lupp 2019 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Svedala kommun) beskriver hur ungas livssituation ser ut lokalt i Svedala kommun. Att ha kunskap om unga och deras livsvillkor är en viktig förutsättning i kommunens arbete på alla områden. Lupp kan därför användas som verktyg för kommunens arbete i alla frågor som på något sätt rör barn och unga.

Resultatrapport LUPP 2019

Vad är ungdomspolitik?

Vårt ungdomspolitiska program är att uppnå ett långsiktigt hållbart sätt att arbeta med ungdomspolitiska frågor. Programmet syftar även till att på ett konkret sätt vägleda kommunens verksamheter i arbetet med ungdomspolitiska frågor, och på så vis skapa de förutsättningar som krävs för att ungdomar ska leva ett bra liv. 

Ungdomspolitisk program Svedala kommun 2023

Ansök om pengar hos ungdomsparlamentet

Hos Ungdomsparlamentet kan du ansöka om pengar till bland annat utflykter, aktiviteter och annat som gynnar ungdomar i kommunen. För att ansöka behöver du skriva en motion där du förklarar följande:

  1. Vad vill du göra?
  2. Varför vill du göra det?
  3. Hur gynnar det ungdomar i kommunen
  4. Hur mycket pengar vill du ansöka om?

Läs Ungdomsparlamentets protokoll för att se vilka motioner som röstats igenom tidigare. Kontakta gärna ungdomsrådet eller vuxenstöd Klara Persson, om du har frågor eller behöver hjälp med att skriva din motion.

E-tjänst: Motion till Ungdomsparlamentet (Ansök om pengar)

Protokoll ungdomsparlamentet

Vi skriver protokoll så snart sammanträdet ägt rum. Protokollet bör vara klart inom 14 dagar. Ett protokoll redogör för de beslut som vi tog under mötet och för de eventuella yrkanden och reservationer som tillhör eller föregick besluten. Det framgår också i protokollet vilka personer som närvarande när vi tog besluten.

Vi förvarar justerade protokoll i original på kommunhuset i Svedala. Kopior av texterna i protokollen finns som pdf-dokument här på svedala.se. Dessa är innehållsmässigt identiska med de justerade protokollen.

Protokoll Ungdomsparlamentet 2024

Protokoll ungdomsparlament 2024-03-05.pdf

Protokoll ungdomsparlamentet 2023

Protokoll ungdomsparlament 2023-10-17

Protokoll ungdomsparlamentet 2023-02-28

Protokoll ungdomsparlamentet 2022

Protokoll ungdomsparlament 2022-03-15

Protokoll ungdomsparlament 2022-10-25

Protokoll ungdomsparlamentet 2021

Protokoll ungdomsparlament 2021-10-19

Protokoll ungdomsparlamentet 2021-04-20

Protokoll ungdomsparlamentet 2020

Protokoll ungdomsparlament 2020-11-03

Protokoll ungdomsparlament 2020-09-15

Protokoll ungdomsparlamentet 2019

Protokoll ungdomsparlamentet 2019-10-24

Protokoll ungdomsparlamentet 2019-03-20

Protokoll ungdomsparlamentet 2018

Protokoll ungdomsparlamentet 2018-11-21

Protokoll ungdomsparlament 2018-04-04

Protokoll ungdomsparlamentet 2017

Protokoll ungdomsparlament 2017-11-06

Protokoll ungdomsparlament 2017-03-01

Protokoll ungdomsparlamentet 2016

Protokoll ungdomsparlament 2016-12-05

Protokoll ungdomsparlament 2016-03-10

Protokoll ungdomsparlamentet 2015

Protokoll ungdomsparlament 2015-10-23

Protokoll ungdomsparlament 2015-05-22

Protokoll ungdomsparlament 2015-02-10

Publicerad 2016-05-24 kl 13:04
Sidansvarig: Camilla Fröslev
Uppdaterad 2024-04-10 kl 10:32