Stäng

Arkiv

Kontakt

Sara Karlsson
Informationssamordnare
040-626 81 29
sara.karlsson@svedala.se

Kommunarkivet är beläget i kommunhuset på Åbjörngatan 7 i Svedala och innehåller främst handlingar som har skapats av kommunens politiska organisation och kommunens förvaltningsorganisation. I kommunarkivet finns även arkiv som har skapats av föreningar och företag som inte tillhör den kommunala organisationen, så kallade enskilda arkiv.

Vilka handlingar finns i kommunarkivet?

I kommunarkivet finns handlingar från tidigt 1700-tal och framåt, där merparten är från tiden efter kommunreformen 1863. Vanliga handlingsslag är protokoll, inkomna skrivelser, slutbetyg, betygskataloger och handlingar i personakter.

Handlingarna som finns i kommunarkivet är minst fem år gamla. Kontakta respektive nämnds registrator om du letar efter nyare handlingar.

Kontaktuppgifter registratorer

Handlingarna i kommunarkivet har skapats av många olika arkivbildare. Alla aktiva arkivbildare ska ha en arkivbeskrivning som hjälper till vid letandet efter handlingar.

Arkivbeskrivningar för kommunens arkivbildare

Bland arkivbildarna i kommunarkivet finns nämnder och förvaltningar som tillhörde icke längre existerande kommuner som numera är en del av Svedala kommun. Dessa äldre kommuner var:

Bara kommun, Bjärshögs kommun, Hyby kommun, Skabersjö kommun, Börringe (Gustavs) kommun, Törringe kommun, Västra Kärrstorps kommun.

Sammanställning av alla arkivbildare i kommunarkivet

Övergripande illustration över kommunens administrativa historik

Hur tar jag del av handlingar ur kommunarkivet?

Med undantag för handlingar som tillhör de enskilda arkiven är alla handlingar i kommunarkivet allmänna enligt tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Detta innebär att du och resten av allmänheten har rätt att ta del av handlingarna som finns i kommunarkivet. Denna rättighet begränsas till viss del när allmänna handlingar innehåller uppgifter som, om de sprids, kan skada en juridisk eller en fysisk person.

Mer information om allmänna handlingar och sekretess på Svedala kommuns webbplats

För att ta del av en handling i kommunarkivet kontaktar du vår informationssamordnare på Kanslienheten. Om du letar efter en handling som är nyare än fem år kontakta respektive nämnds registrator.

Kontaktuppgifter registratorer

Kommunarkivet har inga generella öppettider. Om du önskar en rundtur i arkivet kontakta vår informationssamordnare på kanslienheten, för att boka tid.

Digitaliserade samlingar och mer historia

Föreningen Svedala-Barabygden har digitaliserat och katalogiserat Svedalafotografen Sture Falheds fotosamling, som är donerad till Svedala kommun. Sök bland fotografierna hos föreningen Svedala-Barabygdens webbplats. Det finns även en webbsida här på svedala.se med länkar om Svedalas historia.

Webbplats föreningen Svedala-Barabygden

Länkar om Svedalas historia

Leverera arkiv till kommunarkivet

Här kan du som är anställd inom den kommunala organisationen få information om hur du levererar ett arkiv till kommunarkivet.

Leverera myndighetsarkiv till kommunarkivet

Här kan du läsa om hur du levererar ett enskilt arkiv, som exempelvis tillhört en lokal förening eller ett företag.

Leverera enskilt arkiv till kommunarkivet

 

Publicerad 2016-03-24 kl 13:28
Sidansvarig: Sara Karlsson
Uppdaterad 2024-04-29 kl 11:27